naar top
Gemeente Kruibeke

Herinrichting Mercatoreiland en verhoging Scheldedijk

06 augustus ’20 (do)
De Scheldedijk in Rupelmonde wordt verhoogd om Rupelmonde tegen overstromingen vanuit de Schelde te beschermen. Daarnaast wordt ook het Mercatoreiland heringericht.
Wat staat er op de planning?

Over een lengte van 382 meter wordt de dijk aan de Schelde ter hoogte van Rupelmonde verhoogd om de omgeving tegen overstromingen vanuit de Schelde te beschermen. De werken kaderen in het Sigmaplan dat het risico op overstromingen in de omgeving van de Schelde en haar zijrivieren moet verkleinen.

Daarnaast wordt er ter hoogte van de kom een nieuwe inwateringsconstructie gebouwd zodat bij hoogtij het water van de Schelde naar de Vliet kan stromen. De bestaande uitwateringssluis in de kofferdam van de Vliet zal daardoor in de toekomst enkel dienen als uitwateringssluis voor de Vliet naar de Schelde.

Doordat op het eerste deel van de Vliet, net zoals in verleden, getij zal zitten, wordt de getijdenmolen terug in zijn oude glorie hersteld. Doordat de unieke molen terug in gebruik genomen wordt, zal tevens het verval wegens stilstand worden tegengegaan.

Herinrichting Mercatoreiland

Het lokaal bestuur Kruibeke grijpt de verhoging van de Scheldedijk aan om meteen ook het Mercatoreiland een facelift te geven. Er wordt een fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de kofferdam en de wandeldijk over de Vliet, waardoor de verbinding tussen het dorp en het nabijgelegen natuurgebied optimaal wordt gerealiseerd. De overige oppervlakte van het Mercatoreiland wordt volledig onthard en vervangen door gras. Verder wordt een centrale zone op het Mercatoreiland voorzien voor lokale evenementen. Ook de treurwilg die er nu al staat, blijft behouden en hieronder wordt een ontmoetingsplaats ingericht met zitbanken.

Timing en praktisch

Begin augustus 2020 start de werfinrichting, de werken aan de Scheldedijk starten in de loop van augustus. Het inbrengen van damplanken in de oude dijk kan enige geluidshinder veroorzaken. Dit gebeurt in de periode van 24 augustus tot 11 september (tussen 7 u en 17 u). Verder worden er ook betonwerken uitgevoerd, de bestaande dijk verhoogd en uitgebreid, schanskorven aangebracht aan de kasteelwal en oostelijke wal (op de CNR-site), een nieuwe instroomconstructie gecreëerd tussen de Vliet en de Schelde en uiteindelijk een nieuwe asfaltverharding aangebracht langs de Scheldedijk. 

De uitvoeringstermijn bedraagt honderd werkdagen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Er is geen doorgang op de werf, ook voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Nederstraat. 

Vervolgens, in 2021, worden de herinrichtingswerken aan het Mercatoreiland zelf uitgevoerd.

Meerwaarde voor Rupelmonde

In dit project werken Vlaanderen, de provincie en het lokaal bestuur niet alleen samen om onze gemeente extra te beschermen tegen overstromingen, met de inrichting van het Mercatoreiland en de rioleringswerken voor de getijdenmolen krijgen ook het lokaal toerisme en erfgoed een stevig duwtje in de rug.

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht