naar top
Gemeente Kruibeke

Nieuw wegdek N419 ter hoogte van het O.L.Vrouwplein

23 februari ’21 (di)
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de Bazelstraat (N419) ter hoogte van het O.L.Vrouwplein in Kruibeke heraanleggen met een asfaltverharding. De werken starten op 22 maart en duren ongeveer 1 maand. Kruibeke voorziet vervolgens ook een heraanleg van het voetpad aan de zijde van het gemeentehuis.

Nieuw asfalt en heraanleg voetpad

Voor de veiligheid van de weggebruikers vernieuwt de aannemer het wegdek ter hoogte van het O.L.Vrouwplein (N419). Het wegdek wordt volledig opgebroken en vervangen in asfalt tussen Bazelstraat 1 (kruispunt met de Kapelstraat niet inbegrepen) en de Langestraat.  De werfzone is ongeveer 100 m lang.

De werken starten op 22 maart en duren tot 16 april 2021. Deze planning kan veranderen naargelang de weersomstandigheden.

Vervolgens zal de gemeentelijke technische dienst ook het voetpad aan de kant van het gemeentehuis heraanleggen in nieuwe betonstraatstenen (klinkers). In het kader van een goede voetgangerstoegankelijkheid, loopt er momenteel ook een studie die moet uitwijzen of het haalbaar is om in de toekomst comfortstroken aan te leggen rondom de O.L.Vrouwekerk.

Verkeerssituatie

De Bazelstraat (N419) zal tijdens de werken afgesloten worden voor alle verkeer tussen O.L. Vrouwplein 17  en Bazelstraat 1

Het lokale verkeer rijdt om

  • richting Zwijndrecht via de Holsthumstraat, de Polderstraat, de Broekdam-Zuid en Broekdam-Noord. Hierbij geldt in de Broekdam-Noord tijdelijk eenrichtingsverkeer in de richting van de Scheldelei. 
  • richting Bazel via de Molenstraat, de Hofstraat, de Hendrik Mertensstraat, de Van Hovestraat, de Moldovitalaan, de Anne Frankstraat, de Anton Van Wilderodestraat, de Gregie De Maeyerstraat,  de Julianus Severinstraat en de Moortelstraat omrijden.

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N419, N485 en E17.

Fietsers kunnen de werfzone (langs de kant van de kerk) passeren met de fiets aan de hand.

Voor de bussen van De Lijn worden vervanghaltes voorzien, die geafficheerd worden aan de haltes: 

  • richting Zwijndrecht: op het kruispunt van de Kapelstraat met de Broekdam-Zuid
  • richting Bazel: ter hoogte van de Moldovitalaan 5-7

Parking en huisvuilophaling

Tijdens de werken zal u

  • niet in de werfzone kunnen parkeren: zie plan.
  • wel rond de kerk kunnen parkeren. Ook de wekelijkse markt kan normaal georganiseerd worden.
  • niet aan OC De Brouwerij en naast de brandweerkazerne kunnen parkeren: deze zone blijft voorbehouden voor de veiligheidsdiensten. 

De huisvuilophaling gebeurt zoals anders, op de voorziene tijdstippen.

Vragen over de werken

Heeft u vragen over de werken, dan kunt u terecht bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via www.wegenenverkeer.be/contact. Heeft u vragen over de heraanleg van het voetpad of de voetgangerstoegankelijkheid in het algemeen? Dan kan u terecht bij de technische dienst van het lokaal bestuur via de contactgegevens hiernaast. 

Meer info

Nieuwsoverzicht
Werfzone O.L.Vrouwplein

Openingsuren & contact

Technische dienst gemeente

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 36
e-mail
td@kruibeke.be

Deel deze pagina