naar top
Gemeente Kruibeke

Doorstart project RUP Scheepswerf CNR

16 maart ’21 (di)
Het lokaal bestuur Kruibeke stelt vanaf 5 april 2021 de vernieuwde plannen voor de site Scheepswerf CNR voor, een unieke site tussen de Schelde, de polders en dorpskern van Rupelmonde. De nieuwe scopingsnota zal leiden tot een nieuw masterplan en RUP CNR.

In 2018 startte het lokaal bestuur Kruibeke met de opmaak van een Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) voor de site van de voormalige scheepswerf CNR. Er werd een startnota opgemaakt en een publieke consultatieronde georganiseerd, waarbij bewoners van de site en omwonenden hun suggesties en opmerkingen konden inbrengen. Hierna volgden de nodige tijd en ruimte om alle elementen zorgvuldig te evalueren.

Doorheen 2020 werd verder gewerkt aan de toekomstplannen voor de site. Het lokaal bestuur ging aan de slag met de ontvangen suggesties, maar ging ook dieper in op vraagstukken als 'Wat met de relatie tussen Schelde en polders?', 'Wat met de link met het centrum van Rupelmonde?', 'Wat met de bestaande erfgoedobjecten?'. Op basis van een aantal opmerkingen en adviezen van bewoners, omwonenden en adviesinstanties, werd het plan met een open blik geëvalueerd en op een aantal punten bijgestuurd.

Het huidige, vernieuwde plan vormt een evenwichtig samenspel tussen de unieke eigenschappen van deze zone. Er werd vastgehouden aan volgende ambities: de unieke erfgoedcluster beter ontsluiten, een sterke link maken met het centrum van Rupelmonde, de relatie tussen Schelde en polders behouden, een publieke groene ruimte voorzien en een gemengde, autoluwe woonwijk realiseren. Dit heeft geresulteerd in de zogenaamde ‘scopingsnota’. Deze nota is de logische, volgende stap in het opmaakproces van een RUP, volgend op de startnota en de publieke consultatie in 2018.

Het lokaal bestuur zal de nieuwe plannen toelichten aan de gemeenteraadscommissie op 22 maart 2021, om op 29 maart 2021 een beslissing te nemen tijdens de gemeenteraadszitting.

Videopresentatie en infomoment

Het bestuur houdt er ook aan de bewoners van de site een update te geven. Volgens de huidige coronamaatregelen zal dit via een online videopresentatie gebeuren, die hier voor alle geïnteresseerden beschikbaar staat. 

Bekijk hier de infovideo

De bewoners van de CNR-site kunnen daarnaast ook deelnemen aan een online infomoment op 15 april 2021. Zij kunnen hiervoor persoonlijk inschrijven en vooraf hun vragen insturen.

Na het infomoment worden de integrale tekst van de scopingsnota en een lijst met vragen & antwoorden eveneens op de website gepubliceerd.

Lees meer artikels over

Meer info

Nieuwsoverzicht
RUP CNR Plangebied

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina