Onderhoud van waterlopen en grachten

Inhoud

Regenwater hoort niet thuis in de riolering maar dient zoveel als mogelijk teruggeven te worden aan de natuur. Infiltratie is de beste manier maar bij hevige en/of langdurige regenbuien zoekt het water zijn weg richting de grote rivieren om uiteindelijk in de zee te belanden.

De grachten zijn de verzamelbekken, zij fungeren als goot richting de grote beken en rivieren. Om wateroverlast te vermijden, dienen al deze grachten regelmatige basis onderhouden te worden.

Procedure

Grachten kan je indelen in 2 klassen:

De baangrachten verzamelen het regenwater van de verharde oppervlakte (weg, oprit, ...)

 • zijn in volledige of gedeeltelijke eigendom van de wegbeheerder
 • deze grachten worden 2 maal per jaar gemaaid en worden in het najaar gekuist door de wegbeheerder
  • Het gemeentebestuur voor de gemeentewegen.

  • Afdeling wegen en verkeer voor de gewestwegen.

  • De onbevaarbare waterlopen (bvb barbierbeek, ...) vallen onder het beheer van de provincie afdeling waterlopen.

   Let op: naast de waterlopen is een onderhoudszone van 5m die volledig vrij dient te zijn.

De perceel- of trekgrachten voeren het water van de baangrachten af samen met het water dat van de naburige percelen komt en leiden dit naar de dichtstbijzijnde onbevaarbare of bevaarbare waterlopen.

 • Deze grachten zijn volledig of gedeeltelijk in eigendom van de aanliggende percelen.
 • Ze dienen minimaal 1 maal per jaar te worden gemaaid + gekuist.

Om wateroverlast te vermijden zal er op regelmatige basis controles uitgevoerd worden.

Indien de eigenaars van de perceel- en trekgrachten het onderhoud nalaten, zal de gemeente de werken laten uitvoeren op kosten van de eigenaars. Hiervoor geldt een retributiereglement. 

Overwelving gracht aanvragen bij de dienst Omgeving: MAAK EEN AFSPRAAK

Regelgeving

Voor het inbuizen van grachten is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Werken op openbaar terrein mogen enkel uitgevoerd worden door het gemeentebestuur of een door het gemeentebestuur aangestelde aannemer.