Ondersteuning lokaal jeugdbeleid - Lokaal en terreinverbetering

Datum zitting maandag 9 maart 2020
Geldig vanaf woensdag 1 januari 2020
Orgaan Gemeenteraad

Bijlagen

  • Besluit ondersteuning lokaal jeugdbeleid - Lokaal en terreinverbetering 249,3 Kb pdf
  • Reglement ondersteuning lokaal jeugdbeleid - Lokaal en terreinverbetering 128,7 Kb pdf