Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk

Inhoud

Indien je jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kan je materiaal lenen bij de uitleendienst.

Via de dienst Huis van het Kind kan je meer info verkrijgen om volgende zaken ontlenen:

  • Geluidsmeter voor fuiven of evenementen
  • Oordopjes voor fuiven of evenementen
  • Affiches: -16 geen alcohol/-18 geen sterke drank voor fuiven of evenementen
  • Meer Van Zonder: herbruikbare bekers voor mocktails
  • Spelkoffer en créakoffer voor speelstraten

Voorwaarden

Het materiaal, wordt zowel bij ophaling als bij teruggave, aan de hand van een checklist nagekeken door de verantwoordelijke gemeenteambtenaar. Verdwenen of beschadigd materiaal moet vergoed worden. De kosten worden indien nodig gefactureerd aan de verantwoordelijke die vermeld staat op het aanvraagformulier van speelstraten of het aanvraagformulier feesten en evenementen.