Ontlenen van materiaal voor jeugdactiviteiten en jeugdwerk

Inhoud

Indien je jeugd- of jeugdwerkactiviteiten organiseert, kan je materiaal lenen bij de uitleendienst.

Op de jeugddienst kan je volgende zaken ontlenen:

  • Geluidsmeter voor fuiven of evenementen
  • Oordopjes voor fuiven of evenementen
  • Banners, affiches: -16 geen alcohol/-18 geen sterke drank voor fuiven of evenementen
  • Meer Van Zonder: glazen voor mocktails
  • Spelkoffer en créakoffer voor speelstraten

Voorwaarden

Het materiaal, wordt zowel bij ophaling als bij teruggave, aan de hand van een checklist nagekeken door de verantwoordelijke gemeenteambtenaar. Verdwenen of beschadigd materiaal moet vergoed worden. De kosten worden indien nodig gefactureerd aan de verantwoordelijke die vermeld staat op het aanvraagformulier van speelstraten of het aanvraagformulier feesten en evenementen.