Openbaar vervoerplan

Inhoud

Op 22 juni 2019 trad het decreet 'Basisbereikbaarheid' van de Vlaamse overheid in werking, waarbij een vernieuwde visie op openbaar vervoer centraal staat. Er wordt afgestapt van het principe van ‘basismobiliteit’. Het decreet, dat onder meer combimobiliteit als uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid introduceert, wil het openbaar vervoer in Vlaanderen hervormen van een aanbodgericht openbaar vervoer naar een meer vraaggestuurd systeem.

Een goede organisatie van de mobiliteit overstijgt de gemeentegrenzen. Met de oprichting van 15 vervoerregio’s en evenveel vervoerregioraden wenst de Vlaamse overheid de regionale aanpak een boost te geven. De Vervoerregio Waasland is één van die 15 vervoerregio’s en omvat de volgende gemeenten en steden: Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zele.

Op 15 juli 2020 keurde de vervoerregioraad Waasland het openbaar vervoerplan goed. Dit openbaar vervoerplan is een onderdeel van het regionale mobiliteitsplan, dat zich toespitst op het openbaar vervoer netwerk zoals het er vanaf midden 2022 zal uitzien. Ook voor onze gemeente houdt dit nieuwe openbaar vervoerplan enkele wijzigingen in. De meest belangrijke zetten we op een rij.

Regulier aanbod openbaar vervoer

Het volledige traject Sint-Niklaas – Temse – Kruibeke – Antwerpen krijgt als kernnet op weekdagen een mooi gecadanceerd aanbod met een 20 minuten frequentie (3 bussen/uur), aangevuld met extra bussen in de ochtend- en avondspits. De sneldienst die Rupelmonde niet bedeelde verdwijnt, zodat vanaf 2022 alle bussen het centrum van Rupelmonde aandoen.

 Rijperiode:
 • Alle dagen
 • Maandag-zondag
 • Frequentie schooldagen:
  • Elke 20 minuten tijdens de daluren 
  • Extra spitsritten
  • Tussen 05.00 en 23.30 uur
 • Frequentie schoolvakanties:
  • Elke 20 minuten tijdens de daluren
  • Extra spitsritten (o.a. beperkte ritten)
    
 

Een haltespreiding-analyse heeft aangetoond dat in Rupelmonde de haltes te dicht bij elkaar liggen in functie van de vraag naar openbaar vervoer. Vandaar dat de halte Ganzemeerstraat in 2022 geschrapt zal worden. De keuze viel op deze halte omdat ze het kleinste aantal opstappers heeft en ook het minst gunstig ligt tenopzichte van zijstraten.

Flex vervoer

Het systeem van de belbus wordt in het gebied Temse – Kruibeke vervangen door een systeem van een collectieve flex taxi. Tijdens de uren van het klassieke openbaar vervoer aanbod kan je als reiziger via de mobiliteitscentrale een rit met een collectieve taxi aanvragen. Je kan je dan verplaatsen over een variërend traject van een halte openbaar vervoer of Hoppinpunt (zie verder) naar een andere halte openbaar vervoer of Hoppinpunt.

Functionele busverbinding Beveren

Na lang ijveren zal Kruibeke vanaf eind 2023 eindelijk een busverbinding krijgen met onze buurgemeente Beveren. Dit traject start achteraan in de  Scheldelei ter hoogte van de steiger Vloot / De Waterbus en eindigt via haltes op grondgebied Kruibeke ter hoogte van begin Scheldelei, de Hofstraat en Doorn in het centrum van Beveren met haltes op de markt en het station. Via de halte begin Scheldelei kan je overstappen van de reguliere busverbinding (Sint-Niklaas – Antwerpen) op de functionele verbinding (Kruibeke veerdiensten – Beveren). In eerste instantie rijden deze bussen enkel tijdens de ochtend- en avondspits maar het is onze intentie om van deze verbinding ooit een vaste busverbinding te maken mocht de vraag voldoende groot blijken te zijn.  

Hoppinpunten

Volgens het principe van combimobiliteit zullen in 2023 de eerste 3 hoppinpunten in Kruibeke uitgebouw worden. Een Hoppinpunt is een vervoersknooppunt waar parkeermogelijkheden voor verschillende personenwagens en fietsen zijn en verschillende vervoersmogelijkheden (trein, bus, deelfiets,...) aangeboden worden onder de vorm van deelsystemen, waardoor reizigers met het geschikte vervoermiddel een verplaatsing kunnen maken. Een hoppinpunt krijgt in heel Vlaanderen dezelfde huisstijl zodat het een vaste landmark wordt in het straatbeeld.

Voor Kruibeke zullen er hoppinpunten komen ter hoogte van de kerk in Rupelmonde, achteraan de Scheldelei ter hoogte van de steiger en op het kruispunt Burchtstraat – Scheldelei.
Deze eerste hoppinpunten zullen uitgerust worden met  een deelfietsen-systeem, overdekte fietsenstallingen, fietsherstelkit, fietspomp, mindervalide parking en een digitale informatiezuil.

Meer info

Lees het volledige openbaar vervoerplan regio Waasland hier.

Bijlagen

 • WAASLAND mobiliteitsswitch spread 2022.pdf 439,5 Kb

Gerelateerde items