Opgraving van een stoffelijk overschot of urne

Inhoud

Onder bepaalde voorwaarden kan de burgemeester de toestemming verlenen om een stoffelijk overschot of een asurne uit een graf te laten opgraven met de bedoeling te herbegraven op een andere locatie of, in geval van een stoffelijk overschot, te cremeren.

Die toelating kan enkel om ernstige redenen of op gerechtelijk bevel.

Procedure

Neem contact op met de Dienst Burgerlijke Stand.

Kostprijs

Een opgraving van

  • een lijkkist :  1 000 euro
  • een urne    :     250 euro

De belasting op de ontgraving is opgenomen in het bijgevoegd belastingreglement onder Artikel1B.

Regelgeving

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 tot wijziging van het besluit van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria (B.S. 11 januari 2006)
  • Omzendbrief BA-2006/03 betreffende de toepassing van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en de uitvoeringsbesluiten (B.S. 07 april 2006)