Oprit op openbaar domein

Inhoud

Je mag de strikt noodzakelijke toegangen naar je oprit op eigen terrein tot op de rooilijn aanleggen in het materiaal dat je zelf verkiest (cfr. de omgevingsvergunning).

Tussen de rijbaan en de rooilijn is dit echter niet het geval. De oprit in deze zone moet door de technische dienst van de gemeente worden aangelegd in grijze betonstraatstenen. De kosten voor de aanleg worden gedragen door de aanvrager.

Kostprijs:

  • Aanpassingswerken bestaande boordsteen: € 40/m
  • Aanleg oprit tussen rijbaan en privaat gedeelte: € 75/m²
  • Dossierkost: € 100

Deze regeling zorgt er voor dat er een uniform straatbeeld wordt gecreëerd. Hierdoor wordt kwaliteit en een degelijke opbouw gegarandeerd. Maar deze regel is er vooral voor de nutsmaatschappijen. Hun leidingen zijn meestal gelegen in de berm. Bij uitbreidingen of herstellingen aan hun net worden dan de opritten op de berm opgebroken en herlegd. Door de opritten op de berm allemaal op dezelfde manier uit te voeren, kunnen de nutsmaatschappijen deze beter herstellen.

Procedure

Je gebruikt rechtstreeks het digitaal loket voor je aanvraag, of je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan de Dienst Omgeving (via mail of maak een afspraak). Je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na goedkeuring van je aanvraag worden de werken voor uitvoering doorgegeven aan de technische dienst. Je dient rekening te houden met een uitvoeringstermijn van ongeveer 4 weken.

Kostprijs

De werken worden uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente. Hiervoor worden de kosten doorgerekend op basis van het retributiereglement.

Bijlagen