Opvang baby's en peuters

Inhoud

Zoek je opvang voor je baby of peuter? Surf naar Opvang.Vlaanderen, bekijk het volledige aanbod en verstuur je aanvraag.

Opvang.vlaanderen

Er zijn 2 types kinderopvang en 2 verschillende tarieven

De types

  • Gezinsopvang = onthaalouder: een onthaalouder zorgt bij hem/haar thuis voor je kind
  • Groepsopvang = kinderdagverblijf = crèche: twee of meer begeleid(st)ers dragen zorg voor je kind op een locatie die daarvoor ingericht is

De tarieven

  • Vaste kostprijs per dag
    Het kinderopvanginitiatief bepaalt zelf een vast bedrag per hele of halve dag. De prijzen variëren van 28 tot 35 euro per volledige dag. Dit tarief is voor elk kind in dat opvanginitiatief gelijk.  Het groeipakket voorziet hierin een kinderopvangtoelage van 3,29 EUR per kind en per opvangdag
  • Kostprijs per dag op basis van uw inkomen = inkomenstarief
    Dit is een kostprijs per hele of halve dag kinderopvang, berekend op basis van uw inkomen en gezinssamenstelling. Om te weten hoeveel uw ‘inkomenstarief’ bedraagt, vraagt u de berekening aan op Inkomenstarief | Kind en Gezin. Deze berekening (attest inkomenstarief) bezorgt u aan het kinderopvanginitiatief.

Je kan de kosten voor kinderopvang voor kinderen tot 14 jaar (of jonger dan 21 jaar voor kinderen met een zware handicap) onder bepaalde voorwaarden inbrengen in jouw belastingen. Je ontvangt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest.

Via het Groeipakket heb je recht op een toeslag of premie voor kinderopvang wanneer:

  • Je kind naar een Nederlandstalige kinderopvang, onthaalouder of crèche in Vlaanderen of Brussel gaat;
  • en de prijs van de opvang niet afhangt van je inkomen.

Enkele mutualiteiten komen ook tussen bij de kosten voor de kinderopvang.