Opvoedingsondersteuning

Inhoud

Kinderen brengen kleur in je leven. Tegelijkertijd zijn ze ook een hele uitdaging. Iedereen ervaart soms vragen, twijfels of problemen bij het opvoeden. Elk kind en elke ouder is uniek. Je kan op verschillende manieren hulp zoeken bij verschillende diensten. Je vraag stellen helpt. 

Kind &Gezin

Je kan terecht bij Kind & Gezin voor pedagogische ondersteuning en advies voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. 

vzw De Keerkring

Voor kinderen ouder dan 3 jaar organiseert de Keerkring een spreekuur om samen met jou op zoek te gaan naar wat het gedrag van je kind je probeert te vertellen, hoe je de relatie met je kind kan verbeteren, welke concrete aanpak je kan proberen en hoe je ondersteund kan worden in je ouderrol. 

De gesprekken kunnen doorgaan op verschillende locaties, neem contact op voor meer informatie. Deze dienstverlening is gratis. Je kan een afspraak maken via 0473 39 12 39.

De Opvoedingslijn

Je kan met je vragen telefonisch ook terecht bij de opvoedingslijn: 078 15 00 10.

UitinVlaanderen

Er worden heel wat activiteiten aangeboden door verschillende organisaties rond opvoedingsondersteuning. Je kan alle geplande activiteiten terugvinden via UitinVlaanderen.

Gezinsbond

Bij de Gezinbsond kan je voor heel wat zaken persoonlijk advies krijgen. Laat je gratis adviseren over huur, kinderbijslag, ouderschapsverlof, tijdskrediet, opvoeden...

Vragen van kinderen zelf

Kinderen die zelf vragen hebben, kunnen gratis en anoniem terecht bij volgende organisaties:

CKG Het Open Poortje

Een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning kan op verschillende manieren hulp bieden aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die tijdelijk ondersteuning nodig hebben om een moeilijke periode door te komen. Voor het Waasland is er CKG Het Open Poortje.

CAW

In het Centrum Algemeen Welzijnswerk kan iedereen gratis terecht met om het even welke welzijnsvraag, d.w.z. ook opvoedingsvragen.

Je kan er in de eerste plaats in alle vertrouwen je verhaal kwijt bij een hulpverlener. Samen wordt dan alles op een rijtje gezet en worden mogelijke oplossingen en antwoorden verkend. Ze geven informatie en helpen bij administratie of praktische problemen. Indien nodig wijzen ze je de weg naar andere diensten. Er zijn verschillende vormen van hulp mogelijk. Jij bepaalt steeds wat er gebeurt.

Dienst Welzijn

Onze eigen Dienst Welzijn kan je ook verder helpen. Een maatschappelijk werker biedt in de eerste plaats een luisterend oor en kan dan gepaste inlichtingen en advies geven waarmee je op weg kan. Voor specifieke problemen kan je worden doorverwezen naar andere diensten.

AZ Nikolaas

Bij AZ Nikolaas lopen drie projecten voor ouders:

  • Het infantteam is een professioneel team voor ouders en hun baby's en jonge kinderen van 0 tot 6 jaar. Je kan hier terecht wanneer het anders gaat dan je had verwacht bij een zwangerschapswens, tijdens een zwangerschap, met de balans tussen relatie en gezin, met hechting, slecht slapen,... Ook de verwerking van een vroeggeboorte of een keizersnede kunnen moeizamer verlopen dan je had gedacht.
  • Het huilbabyproject voor kinderen die overmatig huilen. Soms is het beter dat een huilbaby wordt opgevolgd door een professioneel team van kinderartsen, verpleging, psychologen en kinesisten, thuis of in het ziekenhuis. 
  • NEST is een afdeling voor dagbehandeling waar jonge kinderen en hun gezin welkom zijn. Soms verloopt het uitbouwen van een eigen nestje niet zoals gepland of verwacht. Nest is dan een plek waar ze tijdelijk kunnen langskomen, bijtanken en weer uitvliegen. Kinderen van 0 tot 6 jaar en hun gezin waarbij zorgen zijn rond ontwikkeling, hechting, regulatie,... zijn welkom. 

Pleegzorg

Pleegzorg biedt hulp aan ouders die voor korte of lange tijd niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven deze kinderen tijdelijk een nieuwe thuis waar ze vooral zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien richting toekomst. Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen.

Gezin en Handicap

Voor kinderen met een beperking kan je terecht voor informatie en ondersteuning bij vzw Gezin en Handicap. 

DOMO

Domo richt zich op gezinnen (vanaf de zwangerschap tot 12 jaar) die zich in een moeilijke situatie bevinden en die geen of weinig sociale steun ervaren uit hun omgeving. Vrijwilligers gaan samen met deze gezinnen op pad en brengen gedurende 1 à 2 jaar wekelijks tijd door met het gezin. Wat hij of zij in het gezin doet, gebeurt telkens in overleg met de ouders en is afhankelijk van de noden van het gezin. Deze ondersteuning is gratis.