Orgaandonatie

Inhoud

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen jouw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens jouw leven
  • of als je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt gerespecteerd, kan je jouw keuze laten registreren.

Procedure

Burgers die hun wilsverklaringen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden willen registreren, kunnen zich steeds wenden bij:

  • de huisarts
  • het gemeentebestuur
  • of hun wilsverklaringen zelf registreren via de website www.mijngezondheid.be

Opgelet: minderjarigen en mensen die niet in staat zijn om alleen hun wil te uiten, zullen zich nog steeds naar hun gemeentebestuur moeten begeven.

Je kan een afspraak maken bij de Dienst Bevolking op het gemeentehuis.

Maak een afspraak

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart

Kostprijs

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonatie is gratis.

Bijlagen