Organiseren van een evenement

Inhoud

Richtlijnen evenementen tijdens corona

Op het overlegcomité van 23 april werden versoepelingen aangekondigd voor evenementen.

Vanaf 8 mei kunnen evenementen doorgaan met maximaal 50 personen buiten. In juni zijn evenementen buiten tot 200 personen toegelaten en evenementen binnen kunnen met een maximale zaalbezetting van 75% volgens de CIRM, met een maximum van 200 personen doorgaan.

Deze evenementen in mei kunnen doorgaan op voorwaarde dat:

 • het publiek zit.
 • het evenement buiten doorgaat.
 • je de nodige organisatorische maatregelen neemt om een positief advies te krijgen op de CERM-scan.
 • je de maatregelen in de geldende protocollen volgt. In het geval van een muziekevenement met drankverkoop zijn dat het evenementen-, horeca- en cultuurprotocol.
 • je een finale goedkeuring van de lokale overheid krijgt.
 • Evenementen mogen enkel plaatsvinden tussen 8 uur en 22 uur. Het sluitingsuur van je evenement is dus zoals bij de horeca. De lokale overheid kan wel altijd beslissen om deze uren in te perken.
 • Je kan werken in bubbels. Deze bestaan uit maximaal 4 personen. Tenzij men uit hetzelfde huishouden komt.

Zomerplan

Bekijk hier het zomerplan met een schematisch overzicht per maand.

Wil je een evenement in Kruibeke organiseren?

Volgende documenten dienen ingediend te worden:

 • Het aanvraagformulier voor feesten en evenementen;
 • De CERM scan (COVID Event Protocol);
 • De CIRM scan (COVID Infrastructure Risk Model - ontwikkeld voor uitbaters van een permanente sport- ,culturele of evenementen infrastructuur).

Het aanvraagformulier én de CERM scan of de CIRM scan moeten dan ten minste 60 dagen voor aanvang van de activiteit binnengebracht worden bij de technische dienst per mail via evenementen@kruibeke.be of per adres Gemeente Kruibeke, technische dienst, O.L. Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke. We behandelen enkel evenementenaanvragen met een groen label als uitkomst van de CERM scan.

Draaiboek coronaproof organiseren

Speciaal voor jonge organisatoren van (muziek)evenementen heeft ikorganiseer.be een draaiboek opgemaakt om diverse organisatoren te ondersteunen om een coronaproof evenement te organiseren.

Dit draaiboek is gebaseerd op de laatste nieuwe maatregelen, het Basisprotocol Cultuur en bundelt en vertaalt daarnaast ook de belangrijkste verplichtingen en aandachtspunten uit de Sectorgids Professionele Kunsten, het Horecaprotocol, en het COVID Event Protocol.

Na de opmaak van je draaiboek kan je jouw evenement testen via het CERM. Met je draaiboek en de 
uitslag van de CERM-test kan je naar de gemeente stappen om definitieve goedkeuring te krijgen 
voor je evenement. Vervolgens kan je in dialoog nog zaken aanpassen. Het gemeentebestuur heeft het 
laatste woord om je evenement al dan niet te laten doorgaan

Voorwaarden

Voor welke evenementen moet ik het aanvraagformulier invullen?

 • Feesten en evenementen in een gemeentelijk lokaal al dan niet publiek toegankelijk
 • Feesten en evenementen op een andere locatie, voor het publiek toegankelijk en waarbij het geluid meer dan 85 dB(A) is:
    • In een jeugdhuis, fuifzaal, (dans)café, muziekclub, discotheek, …
    • In openlucht: braderij, schoolfeest, carnavalstoet, sportwedstrijd, sportactiviteit, kermis, festival, theater, buurtfeest, …
    • In een tent
    • In sportzalen, polyvalente zalen, jeugdlokalen, schoolruimtes, …
    • In een fitnesszaal, winkel, restaurant, …

Indien je op een bepaalde locatie regelmatig activiteiten met elektronisch versterkte muziek organiseert waarbij het geluid meer dan 85 dB(A) is, neem je best contact op met de milieudienst voor de aanvraag van een milieumelding of milieuvergunning. Info: 03 740 02 44.

Procedure

Het tariefreglement voor het gebruik van de gemeentelijke lokalen vind je terug in de pdf onderaan deze pagina.

Meer info

Het Ministerieel besluit van 7 mei 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Veelgestelde vragen corona

Covid event risk model

Protocol Evenementen

Protocol Jeugd

Protocol Horeca

Protocol Cultuur

Vragen & antwoorden Cultuur, Jeugd en Media

Bijlagen

 • Feest_Aanvraagformulier_en_tariefreglement.pdf 287,1 Kb