Overlijdensaangifte

Inhoud

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden. De begrafenisondernemer zal onderstaande administratieve formaliteiten tot zich nemen.

Procedure

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

 • De vaststelling van het overlijden zelf gebeurt door een geneesheer. Hij of zij stelt een overlijdensattest op.
  • Sterft iemand thuis, dan verwittig je de huisarts of dokter met wachtdienst.
  • Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.
  • Bij een dodelijk ongeval stelt de politie in het bijzijn van een arts een proces-verbaal op.
 • Vervolgens moet het overlijden zo snel mogelijk aangegeven worden (de overlijdensaangifte zelf) bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden.
  • Meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kunt dit ook zelf doen.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden.

Wat meebrengen

Bij de aangifte van het overlijden moet je volgende documenten meebrengen:

 • overlijdensattest dat de dokter heeft geschreven
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • rijbewijs van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene.

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je volgende extra documenten mee:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • toelating tot begraven of crematie van de procureur des Konings.

Uitzonderingen

De overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Er zijn 3 mogelijkheden

 • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen
 • Duurde de zwangerschap tussen 140 en 179 dagen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen. Dit is geen verplichting.
 • Duurde de zwangerschap minder dan 140 dagen, dan is een aangifte niet mogelijk

Voor meer informatie, neem contact op met de dienst. 

Meer info

Denk eraan om de volgende personen of instellingen ook op de hoogte te brengen van het overlijden:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingen
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • leverancier van gas en elektriciteit
 • werkgever

Gerelateerde items