Participatie- en Netwerktraject (Vierde Pijler)

Inhoud

Nieuwe gewoonten, een nieuwe taal, een nieuwe cultuur,... integreren is niet altijd eenvoudig. Het Participatie- en Netwerktraject is één van de vier verplichte onderdelen van het inburgeringstraject dat nieuwkomers ondersteunt om zich thuis te voelen in ons land en in onze gemeente.

Concreet komt het erop neer dat mensen minimum 40 uren doorbrengen binnen een sociale context in onze gemeente. 

Dat kan op verschillende manieren worden ingevuld: mensen kunnen vrijwilligerswerk doen bij een gemeentelijke dienst of een organisatie. Evengoed kunnen ze wekelijks afspreken met een kennis of lid worden van een sport- of vrije tijdsvereniging. 
Sommige mensen kiezen ervoor regelmatig op stap te gaan met een buddy. 

Waar en hoe de 40 uren worden gepresteerd, hangt volledig af van de interesses en mogelijkheden van de inburgeraar.

Belangrijk is wel dat de uren plaatsvinden in het Nederlands én dat er sprake is van ontmoeting met andere mensen uit Kruibeke. 

De verantwoordelijkheid over het Participatie- en Netwerktraject ligt bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Binnen de Dienst Welzijn zorgt de Netwerk- en Integratiecoach voor het ontsluiten van het aanbod en het begeleiden van de inburgeraar.