Personeelsbeleid lokaal bestuur

Inhoud

In de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn de bepalingen van het personeelsbeleid van Lokaal Bestuur Kruibeke uitgewerkt. 

In de rechtspositieregeling komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden

De rechtspositieregeling van het personeel van Lokaal Bestuur Kruibeke vind je hieronder bij 'Bijlagen'.
Besluiten van aanpassingen aan de rechtspositieregeling die werden goedgekeurd door de gemeenteraad zijn terug te vinden onder  'Reglementen - Bekendmakingen'.

Bijlagen

  • 20240325_RPR_lokaal bestuur Kruibeke.pdf 1,1 Mb