Personeelsbeleid lokaal bestuur

Inhoud

In de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement zijn de bepalingen van het personeelsbeleid van lokaal bestuur Kruibeke uitgewerkt. 

In de rechtspositieregeling komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden

Gemeente

De rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel vind je hieronder bij 'Bijlagen'.
Besluiten van aanpassingen aan de rechtspositieregeling die werden goedgekeurd door de gemeenteraad zijn terug te vinden onder  'Reglementen - Bekendmakingen'.

OCMW

De rechtspositieregeling van het OCMW-personeel vind je hieronder bij 'Bijlagen'.
Besluiten van aanpassingen aan de rechtspositieregeling die werden goedgekeurd door de raad van maatschappelijk welzijn zijn terug te vinden onder  'Reglementen - Bekendmakingen'.

Bijlagen

  • per_rechtspositieregeling OCMW-personeel RVMW20201221.pdf 1,4 Mb
  • per_rechtspositieregeling gemeentepersoneel GR20210426.pdf 1 Mb