Melden van gebreken aan wegen, voet- en fietspaden

Het onderhoud van de openbare gemeentewegen wordt door het eigen gemeentepersoneel gedaan.  Zij kunnen echter niet het volledige wegennet van onze gemeente constant in het oog houden.
Merk je eventuele gebreken op aan de weginfrastructuur dan kan je ons helpen door dit te melden.
Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, ophopingen, scheuren, ...), hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil, ...) en problemen met signalisatie (verkeersborden, wegmarkeringen, verkeerslichten, ...) kan je melden via een meldingsformulier in het e-loket.

Voorwaarden

Via het meldingsformulier kan je meldingen doen van problemen op en langs wegen:

 • staat van het wegdek, verkeersdrempels, verkeersborden, wegmarkering, waterafvoer, bermen, ...
 • voetpad
 • fietspad
 • wegenwerken
 • toegankelijkheid
 • ...

 

Hoe aanvragen

De melding kan je doorgeven via het meldingsformulier

Verzamel genoeg gegevens over de locatie (straatnaam of wegnummer, huisnummer, ...).

U kan er in vier stappen uw melding doorgeven.

 1. Omschrijf de locatie waar het probleem zich voordoet.
 2. Omschrijf het knelpunt via een selectie uit een lijst van mogelijkheden of een beschrijving. U kan er eventueel ook foto's toevoegen.
 3. Vul enkele persoonsgegevens in. Anonieme klachten worden niet geregistreerd.
 4. Lees de samenvatting en verzend.

Zodra uw melding is geregistreerd, krijgt u een bericht. De melding wordt automatisch naar de wegbeheerder gestuurd. Die zal uw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen. U wordt op de hoogte gebracht van het resultaat.

Uitzonderingen

Naast de gemeentewegen zijn er ook gewestwegen. Deze wegen vallen niet onderhet beheer van het gemeentebestuur maar worden beheerd door Agentschap Wegen en Verkeer.

De gewestwegen binnen onze gemeente zijn:

N419 Nieuwe Baan - Rupelmondestraat (tot kruispunt Nieuwe Baan) - Kruibekestraat - Bazelstraat - Langestraat - Burchtstraat

N485 Heirstraat - Kraakstraat

Indien u problemen merkt op deze wegen of de aanliggende fietspaden kan u dit online melden via het Meldpunt Wegen of het Meldpunt Fietspaden.
Uw melding komt op die manier terecht bij de bevoegde dienst.

E-loket

 • Melding gebreken aan wegen, voetpaden of fietspaden

  Formulier

Openingsuren & contact

Technische dienst gemeente

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 36
Tel. tel.
03 740 02 37
Tel. tel.
03 740 03 12
e-mail
td@kruibeke.be