Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen in Vlaanderen om de twee jaar, zonder kosten, deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Voorwaarden

Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar kunnen om de twee jaar, zonder kosten, deelnemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

  • Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar: dat betekent vanaf de eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 wordt tot de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 69 wordt.
  • Om de twee jaar: u kunt telkens in de pare of onpare jaren deelnemen, bijvoorbeeld in de loop van 2010 en 2012 of 2011 en 2013. U kunt niet in 2 opeenvolgende kalenderjaren deelnemen.

Deze regelgeving geldt voor het Vlaamse Gewest.

Hoe aanvragen

Er zijn 2 manieren om deel te nemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek naar borstkanker:

  • ofwel brengt u dit ter sprake tijdens het eerstvolgende contact met uw arts (huisarts, gynaecoloog of andere).
  • ofwel gaat u in op de uitnodiging van het Centrum voor Kankeropsporing. De uitnodigingsbrief krijgt u thuis toegestuurd. Neem contact op met een Centrum voor Kankeropsporing in uw regio als u geen uitnodigingsbrief kreeg.

U zult vervolgens doorverwezen worden naar een mammografische eenheid. Een mammografische eenheid is een radiologische dienst van een ziekenhuis, een vennootschap van een of meerdere radiologen, of een zelfstandige radioloog die instaat voor het nemen van de screeningsmammografieën. De contactgegevens van de erkende mammografische eenheden vindt u op de website van Bevolkingsonderzoek.be.

Kostprijs

Gratis voor de doelgroep, op voorwaarde dat u aangesloten bent bij de Belgische ziekteverzekering.

Regelgeving

Het Vlaams beleid inzake bevolkingsonderzoek is bepaald in artikel 31 van het decreet van 21 november 2003 betreffende preventieve gezondheidszorg (B.S. 3 februari 2004), en nader omschreven in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende bevolkingsonderzoek in het kader van ziektepreventie (B.S. 19 februari 2009).

Openingsuren & contact

Team Welzijn

adres
Kruibekestraat 129150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 96 01
e-mail
welzijn@kruibeke.be

Deel deze pagina