Toelating voor het aanleggen van een geveltuin

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning. In een geveltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als u een geveltuin wilt aanleggen en u neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan hebt u een toelating nodig.

 

REGLEMENTERING VAN TOEPASSING IN DE GEMEENTE KRUIBEKE

  • De maximum breedte van de geveltuin is 40 cm, afboording inbegrepen. Wanneer het voetpad minimum 2,40 m breed is kan een breedte van 60 cm worden toegestaan.
  • Een afboording is verplicht aan te brengen en heeft een hoogte tussen de 10 en 40 cm.
  • Het is verboden om zelf tegels van het voetpad te verwijderen. De gemeentelijke technische dienst zal de tegels komen verwijderen na goedkeuring van uw aanvraag.
  • De geveltuin kan nooit langer zijn dan de breedte van uw (voor)gevel.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • een vlotte doorgang laten voor voetgangers.
  • de tuin aanplanten binnen een strook van maximum 30 cm, gemeten vanaf de voorgevel.

     

Hoe aanvragen

Voor u aan de slag kunt, moet u een toelating aanvragen.

 

 

Toelating en aanvraagprocedure

Het college van burgemeester en schepenen kan toelating geven aan elke aangelande voor de aanleg van een geveltuintje op gemeente-eigendom.

1.         De aanvraag wordt schriftelijk ingediend en is gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

2.         De aanvraag dient alle informatie en bewijzen te bevatten die nodig en nuttig zijn voor de aard en omvang van de geveltuinaanleg. Het gemeentebestuur stelt hiervoor de nodige aanvraagformulieren ter beschikking.

3.         Na advies van de gemeentelijke milieudienst kan het college van burgemeester en schepenen de nodige machtiging verlenen. Het college bepaalt tevens de modaliteiten ervan en zal bij het toekennen van de machtiging rekening houden met de goede ruimtelijke ordening en veiligheid.

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be

Deel deze pagina