Uitwisseling van plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel en Leiding Informatieportaal KLIP)

Beschrijving

Het Kabel en Leiding Informatieportaal (KLIP) laat je toe automatisch de nodige plannen aan te vragen bij de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen, voor de uitvoering van werken in de buurt van die leidingen.

Iedereen die grondwerken uitvoert moet een planaanvraag via het KLIP uitvoeren om schade aan leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden.

Het gebruik van KLIP is gratis en is toegankelijk voor professionele planaanvragers, zoals aannemers, nutsbedrijven, opdrachtgevers, ... en ook voor particulieren.

Het werkingsgebied van KLIP omvat het grondgebied van het Vlaamse Gewest. Meer dan 300 kabel- en leidingbeheerders zijn toegetreden tot het KLIP.

 

Samensmelting KLIP en KLIM

Naast KLIP bestaat er ook nog het federale Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) voor gasleidingen. De transporteurs van gas en gasachtige producten die onder de federale gaswet vallen zijn niet toegetreden tot het KLIP, maar zijn wel aangesloten bij het KLIM.

In 2009 werden het KLIP en het KLIM aan elkaar gekoppeld. Hierdoor moeten planaanvragers slechts een van beide modules gebruiken om planaanvragen uit te voeren. Wanneer een planaanvraag via het KLIP uitgevoerd wordt, wordt ze automatisch doorgestuurd naar KLIM en omgekeerd.

 

Procedure

KLIP maakt het voor planaanvragers mogelijk om via een elektronische aanvraag, kosteloos de plannen te verkrijgen van alle kabel- en leidingbeheerders die op de plaats van de geplande werken ondergrondse kabels en leidingen beheren:

  • kabel- en leidingbeheerders treden toe tot het KLIP en definiëren hun beheerzones
  • de planaanvrager meldt zich op de KLIP-website en definieert de graafzone
  • KLIP gaat na welke kabel- en leidingbeheerders aanwezig zijn in de werkzone en stuurt hen de planaanvraag door
  • de planaanvrager krijgt een overzicht van de aanwezige leidingbeheerders
  • de betrokken kabel- en leidingbeheerders selecteren hun relevante plannen en sturen ze door naar de planaanvrager.

Professionele gebruikers (bv. aannemers) en particulieren die KLIP willen gebruiken:

  • moeten zich eerst registreren op de website
  • en vervolgens telkens verplicht aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord.

Op de website vind je de nodige handleidingen terug.

 

KLIP Digitaal

Doorgaans gebeurt de planaanvraag online. De aanvrager krijgt achteraf de afzonderlijke plannen van de verschillende beheerders opgestuurd, vaak in verschillende formaten.

Met KLIP Digitaal wil AGIV de volledige cyclus van aanvraag en afhandeling online uitvoeren. Dankzij KLIP Digitaal wordt de planafhandeling sneller en gebruiksvriendelijker. De aanvrager kan dan online een uniforme kaart met een uniforme legende raadplegen.

Sinds 2015 is het voor alle beheerders mogelijk om de plannen digitaal uit te wisselen met KLIP. Vanaf 2016 wordt het gebruik van KLIP Digitaal verplicht.

KLIP

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina