Conformiteitsattest voor woningen en/of kamers

Wie een woning of kamer (bv. studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet ervoor zorgen dat die woning of kamer voldoet aan bepaalde normen.

De eigenaar-verhuurder kan bij de gemeente een document (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woonnormen voldoet.

Het attest is geen verhuurvergunning en is dus niet verplicht. Maar met het conformiteitsattest kan de verhuurder wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij:

  • de woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke ambtenaar;
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

Voorwaarden

U kunt een conformiteitsattest aanvragen bij de gemeente:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.

Aanvraag in te dienen bij de dienst omgeving, afdeling wonen, 03 740 02 42, wonen@kruibeke.be.

Hoe aanvragen

De verhuurder kan het attest aanvragen bij de gemeente voor:

  • huurwoningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is; 

  • voor kamers.

De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke onderzoeker.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan de verhuurder een nieuwe aanvraag doen bij de provinciale afdeling van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

Kostprijs

Het conformiteitsattest kost 62,5 euro (verhoogd met 12,5 euro per kamer vanaf de zesde kamer en met een maximum van 1.250 euro).

Enkel indien je het attest effectief bekomt, dien je de belasting te betalen.

Kamer te huur

Openingsuren & contact

Leegstand - Omgeving (wonen)

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 44
e-mail
wonen@kruibeke.be

Deel deze pagina