Vlaamse huurpremie voor kandidaat-huurders van een sociale woning

Gezinnen met een heel laag inkomen die al 4 jaar of langer wachten op een sociale woning en een private huurwoning huren met een huurcontract, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurpremie.

Ontvangt u al een huursubsidie? Dan kunt u toch de huurpremie aanvragen. Als u ook voor de huurpremie in aanmerking komt, stopt uw huursubsidie en krijgt u de huurpremie.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de huurpremie, als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Huurwoning

U moet een woning huren:

 • met een huurcontract op uw naam
 • als hoofdverblijfplaats
 • in het Vlaamse Gewest
 • die conform de woonnormen is: de woning mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden (bv. elektriciteits- en gasaansluiting moet veilig zijn, er mogen geen serieuze vochtproblemen zijn).

De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan:

 • 600 euro (opgelet: voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 660 euro).
 • Daar mag u 75 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot maximaal 4 personen.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

U moet minimum 4 jaar ononderbroken ingeschreven zijn bij een SHM die werkzaam is in de gemeente waar u woont (= domiciliemaatschappij).

Als u verhuist naar een nieuwe huurwoning, moet u zich ten laatste 3 weken voor uw verhuis inschrijven bij een SHM in uw nieuwe woonplaats. Let er op dat u zich pas uitschrijft bij uw vorige maatschappij nadat u zich al hebt ingeschreven bij uw nieuwe maatschappij. Er mag geen onderbreking tussen zitten, anders hebt u geen recht meer op een huurpremie.

Inkomen

Uw gezamenlijk jaarinkomen, zoals gekend bij de SHM, mag maximaal 17.830 euro bedragen, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

Uitsluiting

In volgende gevallen krijgt u geen huurpremie:

 • als u één keer een sociale woning (van een SHM) hebt geweigerd (tenzij dat als een terechte weigering wordt erkend)
 • als u al in een sociale woning van een SHM, OCMW of gemeente woont (een woning huren bij een Sociaal verhuurkantoor (SVK) valt onder de private markt, dan kunt u wel een huurpremie krijgen)
 • als u een woning huurt van uw vader, moeder, grootvader, grootmoeder, broer of zus als die op hetzelfde adres woont
 • als uw huurpremie werd stopgezet.

Hoe aanvragen

Zodra u in aanmerking komt voor een huurpremie, op basis van de gegevens van de SHM (wachttijd en inkomen), zal Wonen-Vlaanderen u automatisch een 'gepersonaliseerd aanvraagformulier' opsturen met een gele sticker.

 • U stuurt het ingevulde formulier terug, samen met een kopie van het huurcontract op uw naam. Het adres staat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld.
 • Als uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de 2 maanden de beslissing of u een huurpremie krijgt.
 • Als uw dossier niet volledig is, ontvangt u binnen de maand een bericht. U moet dan binnen de 6 maanden de ontbrekende documenten opsturen. Zo niet wordt uw aanvraag stopgezet.

De huurpremie wordt steeds uitbetaald tussen de 15de en 21ste dag van de maand. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, behoudt u de huurpremie. U bent wel verplicht om elke wijziging van uw adres of gezinssituatie te melden aan uw shm.

Verhuis

Als u gaat verhuizen en u hebt de adreswijziging gemeld aan uw shm, dan wordt de huurpremie tijdelijk stopgezet. U ontvangt binnen de week een nieuw aanvraagformulier voor de huurpremie op uw nieuw adres als u aan de belangrijkste voorwaarden voldoet. Stuur dit formulier op, samen met een kopie van uw nieuwe huurcontract.

 • Als u aan alle voorwaarden voldoet ontvangt u opnieuw een huurpremie. De uitbetaling van de oude en de nieuwe premie verloopt normaal gezien aansluitend.
 • Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan wordt de huurpremie definitief stopgezet.

Als u verhuist naar een woning die u hebt gekocht, dan hebt u geen recht meer op de huurpremie en wordt de premie definitief stopgezet.

Kostprijs

De huurpremie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning:

 • tot een maximum van 127,96 euro. Daarbij komt nog 21,33 euro per persoon ten laste.
 • in een aantal gemeenten is het maximale premiebedrag 140,75 euro, te vermeerderen met 23,46 euro per persoon ten laste.

Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

De huurpremie wordt jaarlijks geïndexeerd in januari.

De berekeningswijze van de huurpremie vindt u op de website wonenvlaanderen.be.

Openingsuren & contact

Team Welzijn

adres
Kruibekestraat 129150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 96 01
e-mail
welzijn@kruibeke.be

Deel deze pagina