Rioolaansluiting

Beschrijving

Bij de bouw van een nieuwe woning of bij structurele verbouwingen zijn meestal nieuwe rioolaansluitingen nodig voor huishoudelijk afvalwater en regenwater.

Ook bij aanzienlijke verbouwingen of veranderingen aan de privéwaterafvoer ben je verplicht om het afvalwater op dat ogenblik te scheiden, ook al ligt er nog geen gescheiden riolering in je straat.

Je moet je privéwaterafvoer (dit zijn de leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering) laten keuren in de volgende gevallen:

 • vóór de eerste ingebruikname
 • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen
 • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder
 • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op je privédomein

Procedure

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Ingevolge de verplichting op keuring van de privé-waterafvoer dienen de leidingen gekeurd te worden alvorens er over kan gegaan worden tot aansluiting:

 • erkende keurders kan je vinden op www.aquaflanders.be
 • de duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur
 • na de keuring krijg je een keuringsattest (het witte formulier van het keuringsbewijs dient bij het formulier ‘aanvraag voor een rioolaansluiting’ gevoegd te worden)

Je geeft het ingevulde aanvraagformulier af bij de technische dienst, samen met een kopie van je rioleringsplan (op privé-domein), een inplantingsplan en het witte fomulier van de keuring. De werken voor uitvoering doorgegeven aan de technische dienst van de gemeente. Je dient rekening te houden met een uitvoeringstermijn van circa 4 weken.

De technische dienst moet eerst de aansluiting in de straat kunnen maken. Pas daarna kan je de leidingen op privaat terrein aanleggen. Bij nieuwbouw of grondige verbouwing wordt er aangeraden voor het afvalwater een septische put te voorzien. De afvoer van het DWA-water (vuil water) moet strikt gescheiden van het regenwater afgevoerd worden. In de mate van het mogelijke moet je het regenwater hergebruiken.

Kostprijs

De werken worden uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente. De kosten die worden doorgerekend zijn afhankelijk van het type gebouw:

 • woningen: 1.500 euro excl. BTW per aangesloten woongelegenheid
 • bedrijfsgebouwen: 2.500 euro excl. BTW per aangesloten gebouw

 

Let op!

Sinds 1 januari 2015 is een gemeentelijke belasting van toepassing voor:

 • het niet optimaal afkoppelen van helemwater op privéterrein van bestaande woningen in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten;
 • het niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privéterrein, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning en/of aangeduid op het goedgekeurde plan horende bij de stedenbouwkundige vergunning.

De belasting is voor het eerst verschuldigd op 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van de vaststelling van niet conformiteit door de afkoppelingsadvideur/keurder.

De belasting is vastgesteld met een forfaitair bedrag van 1.000 euro per jaar.

huisaansluiting

Openingsuren & contact

Technische dienst gemeente

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 36
e-mail
td@kruibeke.be

Deel deze pagina