Gemeentelijke premies wonen

Gemeentelijke premies wonen

 

De gemeente Kruibeke geeft, onder bepaalde voorwaarden, een aantal premies voor werken die worden uitgevoerd aan je woning (1) de gevelrestauratiepremie en (2) de gemeentelijke huisvestingspremie.

1. Gemeentelijke gevelrestauratiepremie

Toepassing

 • Volgende werken komen in aanmerking:
  • bezetten
  • gevelisolatie
  • opnieuw voegen
  • plaatsen nieuwe gevel
  • plaatsen nieuwe ramen en/of deuren
  • pleisteren
  • schilderen
  • zandstralen
 • Indien werken aan de voorgevel worden uitgevoerd, komen ook de werken aan de achtergevel in aanmerking voor de premie

Voorwaarden

  • woning ouder dan 15 jaar
  • door derden? geregistreerde aannemer
  • in eigen beheer? verklaring op eer
  • facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar
  • Voor eenzelfde soort werk kan de premie maar 1 keer om de 10 jaar aangevraagd worden

Procedure

  • Je vult het aanvraagformulier in dat je onderaan deze pagina vindt en geeft dit af op de dienst stedenbouw of doet je aanvraag via het e-loket.
  • Je voegt de volgende bewijsstukken toe:
 • Attest van gezinssamenstelling  - via MijnDossier (www.belgium.be/nl/online_dienst/mijn_dossier) kan je dit attest onmiddellijk zelf uitprinten of bewaren.
 • Een kopie van het volledige aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van drie jaar geleden waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen en, als u getrouwd bent of samenwoont, dat van uw partner staat
 • In geval van toepassing: Bewijs dat de woning verhuurd wordt via een Sociaal Verhuurkantoor
 • Facturen uitgevoerde werken door erkende aannemer met vermelding van U-waarden en R-waarden of indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd een verklaring op eer samen met de facturen voor de aankoop van de gebruikte materialen
 • 2 foto’s van de gevel(s) (1 foto voor de uitvoering van de werken + 1 foto na de uitvoering van de werken)
  • Het aanvraagdossier wordt aan het college voor burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd

Bedrag

25% van de factuurwaarde met aan maximum van € 500 indien:

 • gevelisolatie
 • opnieuw voegen
 • plaatsen nieuwe gevel
 • plaatsen nieuwe ramen en/of deuren
 • zandstraling

 

€ 250 indien:

 • bezetten
 • pleisteren
 • schilderen

 

Je hebt recht op 50% van de factuurwaarde als je voldoet aan de inkomensvoorwaarden van de Vlaamse verbeteringspremie. Ook de maximale bedragen worden in dat geval verdubbeld.

Eigenaars-verhuurders die hun woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor en die voldoen aan de inkomensvoorwaarden van de Vlaamse verbeteringspremie, krijgen voor het plaatsen van superisolerende beglazing (max. U-waarde 0,8W/m²K) en/of plaatsen van gevelisolatie (min. R-waarde 3,5m²K/W) eveneens 50% van de factuurwaarde van deze werken met een verhoging van het maximum bedrag van € 500.

Je hebt eveneens recht op 50% van de factuurwaarde in de volgende gevallen:

 • plaatsen van superisolerende beglazing (maximale U-waarde van 0,8W/m²K)
 • plaatsen van gevelisolatie met minimale R-waarde van 3,5m²K/w
 • Deze bedragen worden verdubbeld bij eigenaars-bewoners die aan de inkomensvoorwaarden van de Vlaamse verbeteringspremie voldoen

Ook in deze gevallen wordt het maximum bedrag verhoogd met € 500.

Let op!

Je kan voor dezelfde werken geen huisvestingspremie én gevelrestauratiepremie bekomen.

 

2. Gemeentelijke huisvestingspremie

Als aanvulling bij het verkrijgen van een aanpassings- en verbeteringspremie van het Vlaams Gewest, voor woningen.

Toepassing

 1. A) Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (65+)

Technische installaties en hulpmiddelen:

 • het installeren van een badkamer (met minstens een douche en een wastafel) die aangepast is aan een bejaarde. Een tweede badkamer kan alleen een premie krijgen als ze op een andere woonverdieping ligt dan de eerste
 • het plaatsen van een aangepast toilet en/of een tweede toilet op een andere woonverdieping
 • het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift
 • het installeren van vaste, in de woning verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen
 • het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire ruimten
 • het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken

 Verbouwingswerken die de woning veiliger en beter toegankelijk maken:

 • het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken, een verbrede toegangsdeur(al dan niet automatisch), en door het wegwerken van hinderlijke drempels
 • het creëren van voldoende ruimte in de woning door het verbreden van de gangen en de deuropeningen of het vergroten of herschikken van woonvertrekken of sanitaire ruimten
 • het verhogen of verlagen van vloeren om niveauverschillen op de woonverdieping weg te werken
 • het plaatsen van een veilige trap om de verdiepingen beter toegankelijk te maken
 • verbouwings- en inrichtingswerken om een wooneenheid te maken waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen
 1. B) Als je de woning 'verbetert'
 • dak- en gevelwerken
 • buitenschrijnwerk
 • behandelen optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren
 • plaatsen sanitaire installaties
 • nieuwe elektrische installatie
 • plaatsen of vervangen van CV-ketel of de volledige centrale verwarmingsinstallatie
 • bouwen, verbouwen en herstellen rookkanaal

Voorwaarden

 • De gemeentelijke premie kan enkel worden uitbetaald nadat het bewijs van uitbetaling van de gewestpremie is voorgelegd;
 • Deze premie moet worden aangevraagd binnen de 6 maanden na ontvangst van de gewestelijke premie.

Bedrag

 • 20% van de uitbetaalde gewestelijke premie

 

Gerelateerde items

E-loket

 • Gevelrestauratiepremie

  eID
 • Gemeentelijke huisvestingspremie

  eID
Traplift

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina