Bestrijding van ratten en ongedierte

Rattenbestrijding

Ratten veroorzaken problemen op openbare en particuliere domeinen. Naast materiële schade (ondergraven van dijken, grachten, schade aan landbouwgewassen) verspreiden ratten ook ziekten.

Bruine rat.

De bruine rat komt voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig zijn: oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen, ... De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vreet aan landbouwgewassen, vervuilt voedselvoorraden, brengt knaagschade toe aan bv. elektriciteitskabels, brengt ziektes over, ... . Ze verplaatst zich meestal langs vervuild water of riolen. Als je ze opmerkt, is het aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden. De bruine rat plant zich immers het hele jaar door voort.

Elke particulier/verantwoordelijke moet op eigen terrein de bruine rat bestrijden. De beste manier om ze te bestrijden is PREVENTIE: voorkomen dat er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt. Dat is niet altijd mogelijk. Voor kleine populaties (moeilijk in te schatten) of als signaalfunctie kan de bruine rat met mechanische middelen (klemmen, vangkooien) gevangen worden. Maar gezien de bruine rat intelligent en wantrouwig is, zijn deze middelen niet altijd even efficiënt. In zo'n geval kan de bruine rat bestreden worden met chemische bestrijdingsmiddelen, nl. rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen. Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Weet je niet hoe dit aan te pakken, informeer voor advies en ondersteuning bij de gemeentelijke milieudienst (03/740 02 44)!

De gemeente werkt hiervoor samen met de vzw Rato. Op maandag zijn de rattenbestrijders actief in onze gemeente.

 

Muskusrat.

De muskusrat is een knaagdier dat tot de familie van de woelratten behoort. Het is geen inheems dier en het hoort hier eigenlijk niet thuis. Het dier is rond 1930 vanuit Amerika ingevoerd als pelsdier, ontsnapt uit verschillende kwekerijen en nu bijna over heel Europa verspreid.

De muskusrat is aan water gebonden. Je vindt de muskusrat voornamelijk langs waterlopen met begroeide omgeving, ook langs maïsvelden. Het zijn zeer goede zwemmers. Ze nesten in oevers van rivieren, in dijken en in zelfgebouwde winterhutten. Ze eten vooral verse plantendelen.

Door zijn graafwerkzaamheden brengt de muskusrat grote schade toe aan dijken en grachten. Door toevoer van grond (graafwerkzaamheden) op de bodem van de grachten kunnen deze ook dichtslibben. Ook is er aanzienlijke vraatschade aan landbouwgewassen (maïs, bieten, ...). De wetgeving betreffende de voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, verplicht de verantwoordelijken om de muskusratten op terreinen, waterlopen en plassen te bestrijden.

Het zijn de waterlopenbeheerders (gewesten, provincies en gemeenten) die de bestrijding, afhankelijk van de categorie van de waterloop, al dan niet in samenspraak organiseren.

Het is verboden om muskusratten met gif te bestrijden. De rattenbestrijder gaat op zoek naar haarden van muskusratten door alle waterlopen af te speuren naar sporen. Bij, of in de buurt van, een haard plaatst hij klemmen of fuiken. Elk bestrijdingsmiddel wordt met zorg geplaatst zodat nevenvangsten worden vermeden.

Als je een muskusrat opmerkt, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de gemeentelijke milieudienst (03/740 02 44)!

De laatste jaren zijn er in Kruibeke geen muskusratten meer waargenomen.

Hoe aanvragen

Klachten over ratten meld je best aan de gemeentelijke milieudienst:

- aan het loket tijdens de openingsuren

- telefonisch op het nummer 03/740 02 44

- via mail naar landbouw@kruibeke.be

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be

Deel deze pagina