Subsidie sportverenigingen

Binnen de perken van de beschikbare kredieten worden subsidies uitgekeerd aan sportverenigingen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden. De subsidiëring wordt steeds bepaald op basis van de gegevens van de sportvereniging van het voorgaande werkingsjaar. Als referentieperiode voor het werkingsjaar geldt de periode van 1 juli tot en met 30 juni.

Voorwaarden

De sportverenigingen moeten door de gemeente erkend zijn en dus voldoen aan de in het erkenningreglement omschreven erkenningsvoorwaarden.

De gemeentelijke toelage wordt enkel uitgekeerd voor activiteiten die plaatsvinden op het gemeentelijk grondgebied. (uitz. art.7 van erkenningsvoorwaarden)

Hoe aanvragen

De aanvraag tot subsidiëring wordt door de sportverenigingen op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de gemeentelijke sportdienst. Het reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de sportdienst. Het aanvraagdossier is te verkrijgen tussen 30 juni en 15 augustus van het betrokken jaar. De subsidieaanvraag moet worden ingediend vóór 15 september van het betrokken jaar.

De verdeling en bekendmaking van de subsidies vindt plaats vóór 15 oktober van het betrokken jaar.

Openingsuren & contact

Sportdienst

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 52
Tel. tel.
03 740 02 54
e-mail
sportdienst@kruibeke.be
e-mail
sportinfo@kruibeke.be

Sporthal de Dulpop

adres
Beekdam 29150 Bazel
Tel. tel.
03 774 43 96
e-mail
sportdienst@kruibeke.be

Deel deze pagina