Subsidie jeugdsportverenigingen

Binnen de perken van het budget verleent de gemeente subsidies aan erkende Kruibeekse sportverenigingen die maatregelen en acties ondernemen die rechtstreeks gericht zijn op:

1. De verhoging van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders zelf, de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaal-pedagogische vlak;

2. De verhoging van de kwaliteit van de jeugdcoördinatoren zelf, inzake de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnische, beleidsmatige, sociaal-pedagogische en organisatorische vlak;

3. De verhoging van het aantal en van de sportkwalificatie van jeugdsportbegeleiders en/of de jeugdsportcoördinatoren;

4. De verhoging van het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een jeugdsportcoördinator.

5. Aangaan van structurele samenwerkingsverbanden of fusies tussen sportverenigingen met het oog op de uitbouw van een bredere en kwaliteitsvolle werking;

Hoe aanvragen

De subsidiedossiers zullen jaarlijks op 15/10 op de burelen van de sportdienst liggen, voor inzage en beoordeling door het bestuur van de Sportraad. Uiterlijk op 15/11 dient deze adviesraad zijn adviezen aan het college van burgemeester en schepenen over te maken.

Openingsuren & contact

Sportdienst

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 52
Tel. tel.
03 740 02 54
e-mail
sportdienst@kruibeke.be
e-mail
sportinfo@kruibeke.be

Sporthal de Dulpop

adres
Beekdam 29150 Bazel
Tel. tel.
03 774 43 96
e-mail
sportdienst@kruibeke.be

Deel deze pagina