Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal het OCMW de begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene, onvoldoende bemiddeld om de kosten ten laste te nemen.

Hoe aanvragen

Neem contact op met het team Welzijn van het OCMW voor u een begrafenis vastlegt.

De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek en financieel onderzoek,  zowel naar de overledene als naar de erfgenamen.

Het OCMW heeft een overeenkomst met een begrafenisondernemer. Er kan rekening gehouden worden met de wens van de overledene. De inhoud van de begrafenis en de maximale bedragen zijn vastgelegd.

Het Bijzonder Comité voor de sociale dienst beslist over de ten laste neming. In akkoord met de erfgenamen kunnen de begrafeniskosten ook als voorschot gegeven worden.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van uw financiële situatie.

Openingsuren & contact

Sociale Dienst OCMW

adres
Kruibekestraat 129150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 96 10

Team Ouderen en Zorg

adres
Kruibekestraat 129150 Bazel
Tel. tel.
03 740 96 16
Tel. tel.
03 740 96 13
Tel. tel.
03 740 96 23

Team Welzijn

Tel. tel.
03 740 96 11
Tel. tel.
03 740 96 15
Tel. tel.
03 740 96 17

Deel deze pagina