Onteigening

Beschrijving

De overheden en lokale besturen in Vlaanderen kunnen gebouwen en gronden onteigenen om redenen van openbaar nut of algemeen belang, bijvoorbeeld om gebouwen op te richten of wegen en rioleringen aan te leggen.

De besturen mogen enkel onteigenen voor projecten binnen hun bevoegdheidssfeer.

Naast het Vlaams Gewest en de federale overheidsdiensten kunnen de volgende lokale overheden een beslissing nemen om een gebouw of grond te onteigenen:

 • gemeenten
 • OCMW's
 • provincies
 • autonome gemeente- en provinciebedrijven
 • provinciale ontwikkelingsmaatschappijen
 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

De Vlaamse regering moet voor die onteigeningen een machtiging verlenen:

 • De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden verleent de onteigeningsmachtigingen aan lokale besturen.
 • Voor andere materies is een andere minister bevoegd, bijvoorbeeld voor onteigeningen gekoppeld aan een bijzonder plan van aanleg.

Een onteigening kan maar worden gemachtigd als het bestuur het volgende heeft aangetoond:

 • het algemeen belang
 • de noodzaak om te onteigenen
 • en de eventuele hoogdringendheid

 

Procedure

 

Alvorens over te gaan tot onteigening zal de overheid je steeds benaderen om tot een gewone koop over te gaan. De overheid zal met jou proberen onderhandelen en een bepaalde prijs voorstellen.

Als er geen overeenkomst bereikt wordt, dan kan de overheid overgaan tot een eenzijdige onteigening.

Dat doet ze door naar de vrederechter te stappen. Die zal een onteigeningsvergoeding vaststellen:

 • In de praktijk is die vergoeding meestal billijk: ze moet je toelaten een eigendom van dezelfde waarde te verkrijgen
 • Als dat niet zo is, kan je ook in beroep gaan

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina