Katten, kippen, honden, duiven

Vangnachten voor zwerfkatten

Om een gezonde kattenpopulatie in de gemeente Kruibeke te verkrijgen, werkt de gemeente samen met Rato vzw en vrijwilligers.

Tweemaal per jaar wordt een vangactie georganiseerd in samenwerking met Rato vzw.

De gevangen zwerfkatten worden door een dierenarts onderzocht, onvruchtbaar gemaakt en krijgen een herkenningsknip in het oor alvorens ze terug worden uitgezet. Erg zieke dieren (kattenaids, kattenlucose) worden pijnloos uit hun lijden verlost.

Een week voor de vangnachten plaatsvinden worden de melders gecontacteerd door de medewerkers van Rato vzw zodat een duidelijk beeld wordt bekomen over welke katten het gaat. Rato plaatst vangkooien.  De kooien blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de veearts voor behandeling.  Na de behandeling worden de katten terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen. 

Aan de eigenaars van huiskatten wordt gevraagd om tijdens vangnachten ofwel de huiskat een halsbandje om te doen, zodat de huiskat zich duidelijk onderscheidt van een zwerfkat ofwel de huiskat binnen te houden.

Gelieve op de vangnachten de zwerfkatten geen eten te geven, aangezien het vangen gebeurt in speciale bakken met lokvoer.

Enkel de behandeling van katten die door Rato vzw of door aangestelde gemeentelijke vrijwilligers naar een dierenarts gebracht worden, wordt gefinancierd door de gemeente. Wie zelf zwerfkatten vangt en rechtstreeks naar de dierenarts brengt, zal zelf moeten instaan voor de kosten van de dierenarts.

Voor alle duidelijkheid : het is niet de bedoeling om de zwerfkatten te laten verdwijnen, we willen enkel een gezonde kattenpopulatie verkrijgen, waarbij het aantal katten niet onbeperkt kan uitbreiden.

Loslopende honden

Indien u opmerkt dat er een hond zonder eigenaar rondzwerft, dan mag u de politie van Kruibeke contacteren op het telefoonnummer 03 7440900.

Als blijkt dat de hond geen eigenaar heeft, dan wordt deze gebracht naar het dierenasiel.

Kippen en duiven

Kippen en duiven hebben meestal ook een eigenaar die goed voor deze dieren zorgt.

Soms komt het echter voor dat een populatie van kippen of duiven verwildert en zich vestigt op een braakliggend terrein of in een leegstaande woning. Dit geeft dan overlast voor de omwonenden. De gemeente  kan bij overlast iemand ter plaatse sturen om de situatie te bekijken en indien nodig een deel van de populatie weg te vangen.

 

 

Hoe aanvragen

Inwoners kunnen zwerfkattenlocaties melden aan de milieudienst, 03 7400244,  landbouw@kruibeke.be, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van  de melder, het aantal katten én het adres waar zich de katten bevinden.

Voor loslopende honden kan u de politie van Kruibeke contacteren op het telefoonnummer 03 7440900.

Indien u overlast hebt van kippen of duiven, dan meldt u dit aan de milieudienst, 03 7400244,  landbouw@kruibeke.be, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van  de melder, het adres waar zich de duiven of kippen bevinden.

 

Meer info

Voor meer informatie omtrent de motieven van de actie, de precieze locaties en tijdstippen kunt u steeds terecht bij de milieudienst, 03 7400244, landbouw@kruibeke.be.

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be

Deel deze pagina