Uittreksels uit het archief

Sinds 27 januari 2014 is er een nieuw Koninklijk Besluit van kracht met betrekking tot de ontsluiting van de bevolkingsregisters voor genealogisch en historisch onderzoek. Door deze wijzigingen zijn een aantal opvragingen mogelijk voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Regelgeving

Uittreksels en getuigenschriften:

Gegevens ouders dan 120 jaar:

De afgifte is vrij.

Gegevens jonger dan 120 jaar:

De schriftelijke toestemming van de betrokkene of diens verwanten is vereist.

  • Rangorde van personen die toestemming kunnen verlenen:
    • betrokkene zelf,
    • diens langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner,
    • een van de afstammelingen in de eerste graad,
    • College van Burgemeester en Schepenen
  • De aanvraag moet eveneens de verbintenis bevatten dat de verkregen personengegevens door de aanvrager enkel zullen worden gebruikt voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden alsook de vermelding van de publicatie(s) waarvoor deze gegevens eventueel zullen worden aangewend.

Het College kan bijkomende inlichtingen vragen om de gegrondheid van de aanvraag te beoordelen.

Raadpleging:

Gegevens ouder dan 120 jaar:

De raadpleging is vrij

Gegevans jonger dan 120 jaar:

Geen raadpleging mogelijk.

Openingsuren & contact

Archiefdienst

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 820 78 34
e-mail
archief@kruibeke.be

Deel deze pagina