Onderhoud van waterlopen en grachten

Regenwater hoort niet thuis in de riolering maar dient zoveel als mogelijk teruggeven te worden aan de natuur.

Infiltratie is de beste manier maar bij hevige en/of langdurige regenbuien zoekt het water zijn weg richting de grote rivieren om uiteindelijk in de zee te belanden.

De grachten zijn de verzamelbekken zij fungeren als goot richting de grote beken en rivieren.

Om wateroverlast te vermijden dienen al deze grachten regelmatige basis onderhouden te worden.

Voorwaarden

Het gemeentebestuur is op de gemeentewegen de wegbeheerder, Afdeling wegen en verkeer is op de gewestwegen wegbeheerder zij staan dus in voor het onderhoud van de baangrachten.

De perceel- en trekgrachten vallen onder het beheer van de eigenaar.

de onbevaarbare waterlopen (bvb barbierbeek, ...) vallen onder het beheer van de provincie afd. waterlopen.

Let op: naast de waterlopen is een onderhoudszone van 5m die volledig vrij dient te zijn.

Hoe aanvragen

Grachten kan je indelen in 2 klassen mn:

Baangrachten en perceel- of trekgrachten.

De baangrachten verzamelen het regenwater van de verharde oppervlakte (weg, oprit, ...)

  • zijn in volledige of gedeeltelijke eigendom van de wegbeheerder
  • deze grachten worden 2 maal per jaar gemaaid en worden in het najaar gekuist door de wegbeheerder.

De perceel- of trekgrachten voeren het water van de baangrachten af samen met het water dat van de naburige percelen komt en leiden dit naar de dichtstbijzijnde onbevaarbare of bevaarbare waterlopen.

  • zijn volledig of gedeeltelijk in eigendom van de aanliggende percelen
  • Deze grachten dienen minimaal 1 maal per jaar te worden gemaaid + gekuist

Regelgeving

Om wateroverlast te vermijden zal er op regelmatige basis controles uitgevoerd worden.

Indien de eigenaars van de perceel- en trekgrachten het onderhoud nalaten, zal de gemeente de werken laten uitvoeren op kosten van de eigenaars. Hiervoor geldt een retributiereglement. 

Meer info

Voor het inbuizen van grachten is een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Werken op openbaar terrein mogen enkel uitgevoerd worden door het gemeentebestuur of een door het gemeentebestuur aangestelde aannemer.

Openingsuren & contact

Technische dienst gemeente

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 36
e-mail
td@kruibeke.be

Deel deze pagina