Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Hoe aanvragen

  • Indien u een evenement organiseert moet u een aanvraag indienen via het onthaal. Bij het invullen van het aanvraagformulier evenementen wordt de optie geboden om een afwijking op de geluidsnorm aan te vragen.
  • De milieudienst zal de aanvraag grondig evalueren en een gemotiveerd advies verlenen aan het College van Burgemeester en Schepenen dat dan een besluit neemt.
  • Het besluit tot het al dan niet verlenen van de toelating tot afwijking op de geluidsnorm zal worden gecommuniceerd naar de organisatoren.
  • Afhankelijk van het toegestane geluidsniveau, is de organisator verplicht enkele flankerende maatregelen te nemen.

E-loket

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be

Deel deze pagina