Webshop vrije tijd

Sinds begin 2016 kan je in onze webshop terecht voor het online aanvragen van:
  • Buitenschoolse kinderopvang
  • Grabbelpopups
  • Sportkampen
  • Speelpleinwerking

Elke ouder dient zich online via de webshop te registeren. Na registratie kan je andere gezinsleden toevoegen aan het profiel en kan je je kind(eren) inschrijven voor de opvang en diverse activiteiten.

Op de webshop staan alle nodige stappen beschreven. Wie dit wenst, kan een handleiding vragen bij de vrijetijdsdiensten.

Heb je geen computer of internetverbinding ter beschikking? Dan kan je hiervan gebruikmaken bij de dienst buitenschoolse kinderopvang in het gemeentehuis, of in de bibliotheek.

Deel deze pagina