Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven

Omschrijving

Voor het plaatsen van een afsluiting of hekwerk heb je in principe een stedenbouwkundige vergunning nodig. Er gelden echter een aantal vrijstellingen.

In zij-en achtertuin kan je zonder vergunning een afsluiting plaatsen tot 2m hoog. In de voortuin mag de afsluiting niet hoger zijn dan 1m. Tenzij ze open is (van draad of draadgaas), dan mag een hoogte van 2m.

Voorwaarden

Vrijstelling is mogelijk als aan alle volgende voorwaarden is voldaan : 

  • zich binnen een straal van 30m van de woning bevinden

tevens moeten volgende vereisten worden nagegaan :

  • het gevraagde mag niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een verkavelingsvergunning
  • niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
  • niet in de 5m brede strook langs ingedeelde waterlopen
  • niet in een oeverzone afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan
  • bij beschermd erfgoed dient een machtiging bekomen van het agentschap Ruimte en Erfgoed
  • niet strijdig zijn met andere wetgeving of uitdrukkelijke voorwaarden van bestaande stedenbouwkundige vergunningen 

Heb je twijfels dan neem je best contact op met de dienst stedenbouw.

Aanvragen

Wie?

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden dan heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Wanneer?

De gemeente moet binnen de 105 dagen een beslissing nemen over jouw aanvraag.
Een beslissing is pas uitvoerbaar na de 35ste dag na aanplakking van de kennisgeving van de beslissing.

Je dient je aanvraag dus best tijdig in.

Hoe?

Je gebruikt het aanvraagformulier eenvoudige dossiersamenstelling.

Wat meebrengen?

Gebruik de aanstiplijst eenvoudige dossiersamenstelling, hierop kan je vinden welke documenten je allemaal nodig hebt voor je stedenbouwkundige aanvraag. Onderteken alle documenten en dien ze in.

Architect of niet ?

Er is geen architect nodig voor het plaatsen van een afsluiting.

Afhalen

De beslissing wordt je per post opgestuurd.

Kosten

De kostprijs voor een eenvoudige dossiersamenstelling is 75 euro.

Bijkomend kunnen nog de volgende kosten worden aangerekend :

  • bij een eventueel openbaar onderzoek : aangetekende zendingen
  • bij een adviesvraag aan De Watergroep en de Hulpverleningszone Waasland : deze kosten worden rechtstreeks toegestuurd

Deel deze pagina