Vrijstaand tuinhuis

Omschrijving

Het plaatsen van een vrijstaand bijgebouw in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.

Vrijstelling van vergunning

Vrijstelling is mogelijk als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

 • maximum 40m² vrijstaande bijgebouwen per woning (let op: ook reeds bestaande vrijstaande bijgebouwen worden hierbij gerekend)
 • niet hoger dan 3,5 meter (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
 • zich binnen een straal van 30m van de woning bevinden
 • in de zijtuin minstens 3m van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 1m van de perceelsgrens blijven
 • indien tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd wordt zonder deze bestaande scheidingsmuur te wijzigen

Tevens moeten volgende vereisten worden nagegaan:

 • het gevraagde mag niet strijdig zijn met de voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een verkavelingsvergunning
 • niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
 • niet in de 5m brede strook langs ingedeelde waterlopen
 • niet in een oeverzone afgebakend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan
 • niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied
 • bij beschermd erfgoed dient een machtiging bekomen van het agentschap Ruimte en Erfgoed
 • niet strijdig zijn met andere wetgeving of uitdrukkelijke voorwaarden van bestaande stedenbouwkundige vergunningen 

Het is dus raadzaam om steeds navraag te doen bij de dienst omgeving of er voor je perceel specifieke stedenbouwkundige voorschriften gelden.

Architect of niet?

Er is geen architect nodig wanneer het vrijstaand bijgebouw:

 • maximum 40 m² groot is
 • de kroonlijsthoogte maximum 3m bedraagt
 • de nokhoogte maximum 4,50m bedraagt

In alle andere gevallen is de medewerking van een architect wel vereist.

Omgevingsvergunning - Snelinvoer

Als je niet aan alle voormelde voorwaarden voldoet, dien je een omgevingsvergunning aan te vragen.

Hoe

Je vraagt digitaal een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van een vrijstaand bijgebouw. Het Omgevingsloket voorziet een handige snelinvoer.

Het Omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.

Stappenplan snelinvoer

Er is een stappenplan beschikbaar om je te helpen bij de opmaak van de plannen en de doorloop van de snelinvoer toepassing met handige voorbeelden en screenshots (zie onderaan). Neem dit zeker bij de hand voor je start met de opmaak van je dossier.

 • Verzamel alle info die je hebt over de werken die je gaat uitvoeren
 • Verplichte documenten voor je digitale aanvraag:

(1) inplantingsplan

(2) constructietekening

(3) foto’s

 • Maak de plannen op volgens het normenboek zodat je niets vergeet en alle documenten voldoen aan de vooropgestelde vereisten (vb. maximale afmeting van de plannen A3, toevoegen van de standaardtabel op elk plandeel (zie onderaan), specifieke naamgeving van het plandeel) en zet ze klaar op je computer in pdf


Start de ‘snelinvoer

Hulp nodig?

Loop je vast in de toepassing of is er iets onduidelijk? Neem contact op met de dienst omgeving via 03 740 36 96, dan doorlopen we samen de nodige stappen.

Wens je extra hulp om het dossier samen digitaal in te dienen, maak dan een afspraak via 03/740 36 96 of stedenbouw@kruibeke.be

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het (snelinvoer)loket vind je op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Kosten

Voor een digitale aanvraag 'plaatsen van een vrijstaand bijgebouw' betaal je 40 euro dossierkosten.

Bijkomend kunnen nog de volgende kosten worden aangerekend:

 • bij een eventueel openbaar onderzoek: aangetekende zendingen
 • bij een adviesvraag aan De Watergroep en de Hulpverleningszone Waasland: deze kosten worden rechtstreeks toegestuurd

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina