Buitenschoolse kinderopvang

Het initiatief voor buitenschoolse opvang richt zich op opvang van schoolgaande kinderen in het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), met name:

 • Voor- en naschoolse opvang (vanaf 7u tot schooltijd, na de schooluren tot 18u)
 • Opvang op woensdagnamiddag (tot 18u)
 • Opvang gedurende schoolvrije dagen (van 7u tot 18u)
 • Opvang gedurende vakantieperiodes (van 7u tot 18u)

Tijdens het schooljaar worden de kinderen opgevangen per deelgemeente. In de schoolvakanties worden de kinderen verdeeld in leeftijdsgroepen en zitten ze allemaal samen in opvang Kruibeke. Tijdens de zomervakantie van 2018 worden de kleuters opgevangen in Kruibeke en de lagere school kinderen in Bazel.

Onze 3 opvanglocaties zijn:

 • Opvang Kruibeke
  Kapelstraat 25
  9150 Kruibeke
  03 744 23 85
  0475 87 56 98
 • Opvang Bazel
  Dorpstraat 9
  9150 Bazel
  03 744 06 23
  0475 87 56 84
 • Opvang Rupelmonde
  G. De Cremerstraat 36
  9150 Rupelmonde
  03 828 37 63
  0475 87 56 67

Voorwaarden

Alle kinderen die in Kruibeke wonen en/of naar school gaan, zijn welkom.

Hoe aanvragen

Voor het begin van de opvang, dien je je kind te laten inschrijven. Hiervoor kom je best langs bij de dienst kinder- en jongerenbeleid op het gemeentehuis. Je ontvangt dan alle nodige formulieren en een woordje uitleg.

We werken met maandelijkse inschrijvingen. Van zodra je kind is ingeschreven, dien je jezelf en jouw kind(eren) online te registeren in onze webshop. Vanaf dan kan je online inschrijven voor de opvang. Annuleren of extra inschrijven kan nadien altijd nog via de webshop.

Onze webshop vind je terug via www.kruibeke.be/webshop.

Kostprijs

De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie.

 • Voor opvang voor en na schooltijd betaal je per begonnen half uur €1.
 • Op schoolvrije dagen, vakantiedagen en woensdagnamiddag betaal je:
  • voor een verblijf minder dan 3 uur €4
  • voor een verblijf tussen 3 en 6 uur € 6,50
  • voor een verblijf langer dan 6 uur € 12

Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door Kind en Gezin vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven beschreven prijs) toegekend worden. In zeer uitzonderlijke gevallen is er gratis opvang mogelijk. Dit sociaal tarief kan aangevraagd worden bij de dienst buitenschoolse kinderopvang op het gemeentehuis.

Voor niet verwittigde aan- of afwezigheden wordt een boete aangerekend. Tijdens het schooljaar bedraagt deze 2 euro per kind per opvangmoment. Tijdens de schoolvakanties bedraagt deze 12 euro per dag per kind.

Meer info

Sluitingsdagen 2018

 • maandag 1 januari 2018 Nieuwjaarsdag
 • dinsdag 2 januari 2018 2e Nieuwjaarsdag
 • maandag 2 april 2018 Paasmaandag
 • maandag 30 april 2018 Brugdag Dag van de Arbeid
 • dinsdag 1 mei 2018 Dag van de Arbeid
 • donderdag 10 mei 2018 O.L.H.Hemelvaart
 • vrijdag 11 mei 2018 Brugdag O.L.H.Hemelvaart
 • maandag 21 mei 2018 Pinkstermaandag
 • donderdag 31 mei 2018 Studiereis personeel gemeente & OCMW
 • vrijdag 29 juni 2018 gesloten in de namiddag verhuis tussen de opvangplaatsen
 • woensdag 11 juli 2018 Vlaamse Feestdag
 • 16 tot en met 20 juli gesloten
 • zaterdag 21 juli 2018 Nationale Feestdag
 • woensdag 15 augustus 2018 O.L.V.Hemelvaart
 • maandag 3 september 2018 gesloten in de voormiddag verhuis tussen de opvangplaatsen
 • Donderdagnamiddag 27 september: Vorming
 • donderdag 1 november 2018 Allerheiligen
 • vrijdag 2 november 2018 Allerzielen
 • zondag 11 november 2018 Wapenstilstand
 • maandag 24 december 2018 t.e.m. 2 januari 2019 Kerst en nieuwjaar

 

Multimove

Vanuit een samenwerking tussen de sportdienst en de kinderopvang biedt de gemeente buitenschools ook multimove aan.

Gimme

Net zoals de scholen communiceert de buitenschoolse opvang met ouders via www.gimme.eu. Als u het kanaal 'Buitenschoolse Kinderopvang Kruibeke' volgt, ontvangt u al onze informatie.

Gerelateerde items

Openingsuren & contact

Kinder- en jongerenbeleid

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 04 36
e-mail
kinderopvang@kruibeke.be