Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag' of 'bewijs van goed gedrag en zeden'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595)
Model 1 is het standaardgetuigschrift dat u kan aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn. 

Model 1 (art. 596.1)

Model 1 (art.596.1) heeft u nodig om een activiteit of een beroep te mogen uitoefenen waarvan de voorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.

Model 2 (art. 596.2) heeft u nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Hoe aanvragen

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan in de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister.

- U gaat langs bij de dienst burgerlijke stand: Neem uw identiteitskaart mee.

- Of u vult via het E-loket onderaan het formulier in. Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als het uittreksel bestemd is voor het buitenland
  • als buitenlander, voor de periode van uw verblijf in België
  • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

U kan het uittreksel persoonlijk ophalen 2 werkdagen na de aanvraag op vertoon van uw identiteitskaart. Indien u het uittreksel niet persoonlijk kan komen afhalen, moet u een volmacht meegeven. Deze volmacht moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend zijn en de naam van de gemachtigde vermelden. De ophaler dient ook zijn identiteitskaart voor te leggen.

Kostprijs

Het uittreksel is gratis.

E-loket

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand/ Sociale Zaken

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 15
Tel. tel.
03 740 02 14
e-mail
burgstand@kruibeke.be
e-mail
socialezaken@kruibeke.be
e-mail
strafregister@kruibeke.be

Deel deze pagina