Graventoren

De Graventoren is gebouwd op de ruïne van een waterburcht uit de 12de eeuw, opgericht door de graven van Vlaanderen.

In 1254 vergroot Margaretha van Vlaanderen haar kasteel dat in de volgende eeuw min of meer in verval geraakte doch in januari 1389 door Filips de Stoute grondig hersteld en verruimd werd tot een burcht met zeventien torens. Het kasteel dat onder meer gediend had tot bewaarplaats der charters van Vlaanderen, werd in 1583 grotendeels verwoest door Marnix van Sint-Aldegonde. De overblijvende torens zullen tot in 1647 gebruikt worden als staatsgevangenis.

 Het kasteel vormde de achtergrond van verschillende his­torische terechtstellingen en gevangenisstraffen. Ook Mercator zat hier gevangen op beschuldiging van ketterij.

Het slot deed daarna, tot in 1748 dienst als militaire verschansing, doch reeds zwaar geteisterd werd het nooit hersteld.

In 1817 deed baron de Feltz, schoonvader van graaf Filips Vilain XIIII de puinen wegruimen en bouwde op de laatste overgebleven torenvoet een paviljoen van baksteen.

Van de huidige toren is enkel het benedendeel van Doornikse kalksteen oorspronkelijk. Elk van de vier bouwlagen bevat spitsbogige vensters, met baksteen tot schietgaten gedicht.

De Graventoren is door werkzaamheden tijdelijk gesloten.

Openingsuren & contact

Toerisme

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 17
e-mail
toerisme@kruibeke.be