Centrum Nautisch Rupelmonde

In het Centrum Nautisch Rupelmonde ontdek je de vroegere Vlaamse en Zeeuwse scheepvaart en worden historische schepen gerestaureerd. De scheepshelling van de scheepswerf CNR die in 1995 teloorging, werd in ere hersteld.

Meer info

http://tolerant-vzw.be/cnr-loods/