E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

Bij nieuwbouw geeft uw netbeheerder een globale premie als u een E-peil (energieprestatiepeil) behaalt dat aanzienlijk lager is dan het maximaal E-peil dat u mag behalen.

De E-peilpremie is afhankelijk van

  • de datum van uw bouwaanvraag
  • en het E-peil van uw woning of appartement. Hoe lager het E-peil, hoe hoger de premie.

Deze premie kan enkel nog aangevraagd worden voor bouwaanvragen met indiendatum tot 31 december 2016. De datum waarop u het energieprestatiecertificaat 'EPC Bouw' met het E-peil krijgt, mag wel na 31 december 2016 vallen.

Voor bouwaanvragen die ingediend zijn vanaf 2017 worden dus geen e-peilpremies meer gegeven.

Voorwaarden

De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt en waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2016.

Gedeeltelijke herbouw en uitbreidingen komen niet in aanmerking.

  • Het aanvraagformulier moet bij de netbeheerder toekomen uiterlijk 12 maanden na de uitreiking van het 'Energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw'.
  • De premie kan maar één keer per woning worden aangevraagd.
  • Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden.

Hoe aanvragen

Documenten

Voeg deze documenten zeker toe bij uw aanvraag:

  • een ondertekende EPB-aangifte en ondertekend 'EPC Bouw'.
  • als u ‘beschermde afnemer’ bent: ook kopie van attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat.

De premie online aanvragen

Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen. Vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Fluvius). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van uw 'EPC Bouw'.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Fluvius) van het jaar van uw 'EPC Bouw':

Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

Afhandeling van uw aanvraag

Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort.
Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.
De tijd tussen de aanvraag en de goedkeuring of afkeuring hangt af van de netbeheerder en of u de aanvraag online of per post hebt gedaan. Een online aanvraag wordt sneller verwerkt dan een aanvraag via formulier. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Kostprijs

De premie voor een woning is niet dezelfde als die voor een appartement.

E-peilpremie voor nieuwbouwwoning

Bouwaanvraag ingediend E-peil Bedrag
vóór 01-01-2010 E80 - E61 400 euro voor E80
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
E60 - E41 1000 euro voor E60
(+ 40 euro per E-peilpuntverlaging)
E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2010
tot 31-12-2011
E60 - E41 1000 euro voor E60
(+ 40 euro per E-peilpuntverlaging)
E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2012
tot 31-12-2013
E50 - E41 1400 euro voor E50
(+ 40 euro per E-peilpuntverlaging)
E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2014
tot 31-12-2014
E40 of lager 1800 euro voor E40
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2015
tot 31-12-2015
E30 of lager 1800 euro voor E30
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2016
tot 31-12-2016
E20 of lager 1800 euro voor E20
(+ 50 euro per E-peilpuntverlaging)
vanaf 1-1-2017 - -

Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) bestaand(e) woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.

Voor ‘beschermde afnemers’ wordt de E-peilpremie met 20% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

E-peilpremie voor nieuwbouwappartement

Bouwaanvraag ingediend

E-peil Bedrag
vóór 1-1-2010 E80 - E61 200 euro voor E80
(+ 10 euro per E-peilpuntverlaging)
  E60 - E41 400 euro voor E60
(+ 20 euro per E-peilpuntverlaging)
  E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2010
tot 31-12-2011
E60 - E41 400 euro voor E60
(+ 20 euro per E-peilpuntverlaging)
  E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2012
tot 31-12-2013
E50 - E41 600 euro voor E50
(+ 20 euro per E-peilpuntverlaging)
  E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2014
tot 31-12-2014
E40 of lager 800 euro voor E40
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2015
tot 31-12-2015
E30 of lager 800 euro voor E30
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
van 1-1-2016
tot 31-12-2016
E20 of lager 800 euro voor E20
(+ 30 euro per E-peilpuntverlaging)
vanaf 1-1-2017 - -

Als de nieuwe woning het resultaat is van een volledige afbraak en heropbouw van een (of meerdere) bestaand(e) woongebouw(en), dan worden de E-peilpremies verdubbeld.

Voor ‘beschermde afnemers’ wordt de E-peilpremie met 20% verhoogd. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

Deel deze pagina