Meer water en groen

Water en groen zijn belangrijk in een buurt om de klimaatverandering (fellere regen, hogere temperaturen) te kunnen opvangen. Deze ‘blauwgroene vingers’ die door de Cauterhoekwijk lopen, zorgen er immers voor dat
overtollig regenwater kan infiltreren in de bodem en zorgen voor ventilatie zodat het effect van de hitte wordt gemilderd.

Blauwgroene vingers in Cauterhoek

De gemeente wil, in samenwerking met Aquafin en de Provincie, de blauwgroene vingers én de waterbuffering in de Cauterhoekwijk verder uitbouwen en verbeteren. Hiervoor wordt de Akkerbeek als basis gebruikt en wordt bekeken op welke plaatsen deze bij voorbeeld kan worden verbreed of waar er extra wadi’s kunnen worden
aangelegd.

Groene ruimtes met een functie

Een aantal groene ruimtes in de wijk hebben vandaag geen duidelijke functie. Het is de bedoeling om deze ruimtes in te zetten voor het bufferen en infiltreren van water, maar ook om de beleving van het groen en de biodiversiteit in de wijk te verbeteren.


De aanleg en invulling van deze ruimtes zal in samenspraak met de bewoners van de wijk worden bepaald.

Inspiratiebeeld - copyright Fris in het Landschap

Openingsuren & contact

Milieu

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 90
e-mail
milieu@kruibeke.be

Deel deze pagina