Veranda

Omschrijving

Voor het uitbreiden van een woning met bv. een veranda is in regel een omgevingsvergunning nodig. In sommige gevallen volstaat een melding.

Melding

Het plaatsen van een aangebouwde veranda via melding is mogelijk als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

 • Er geldt een maximum van 40m² aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.
 • De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die
  • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond
  • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
  • in de zijtuin minstens 3m van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin minstens 2m van de perceelsgrens blijven
  • tegen een aanpalend gebouw gebouwd, mogen ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.
  • niet zonevreemd zijn
  • niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of verkavelingsvergunning
  • niet strijdig met stedenbouwkundige verordeningen van gewest, provincie of gemeente
  • niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen 
  • niet in een oeverzone
  • niet in de 5 meter brede strook langs ingedeelde waterlopen 
  • niet voor de rooilijn 
  • niet in een achteruitbouwstrook
  • niet strijdig met andere wetgeving, zoals: 
   • erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen)
   • burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur, ...)
   • natuurwetgeving
  • het gaat niet om beschermd erfgoed 
   • perceel met beschermde monumenten 
   • beschermd landschap of aangeduide erfgoedlandschap
   • beschermd stads- of dorpsgezicht
   • beschermd archeologische monument

Het is dus raadzaam om steeds navraag te doen bij de dienst omgeving of er voor je perceel specifieke stedenbouwkundige voorschriften gelden.

Architect of niet?

Voor werken waarvoor een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Als voor een meldingsplichtige ingreep constructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren), dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het meldingsdossier.  

Een veranda is vrijgesteld van de medewerking van een architect op voorwaarde dat:

 • deze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw of de aanpalende gebouwen wijzigt
 • een maximumoppervlakte van 40m² per gebouw of constructie,
 • een kroonlijsthoogte beperkt tot 3m
 • een nokhoogte tot 4,50 meter.

Omgevingsvergunning - Snelinvoer

Als je niet aan alle voormelde voorwaarden voldoet, dien je een omgevingsvergunning aan te vragen.

Hoe

Je vraagt digitaal een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van een veranda. Het Omgevingsloket voorziet een handige snelinvoer.

Het Omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet je dus beschikken over een e-ID-kaartlezer en pincode of over een token. Extra software is niet vereist.

Stappenplan snelinvoer

Er is een stappenplan beschikbaar om je te helpen bij de opmaak van de plannen en de doorloop van de snelinvoer toepassing met handige voorbeelden en screenshots (zie onderaan). Neem dit zeker bij de hand voor je start met de opmaak van je dossier.

 • Verzamel alle info die je hebt over de werken die je gaat uitvoeren
 • Verplichte documenten voor je digitale aanvraag:

(1) inplantingsplan

(2) constructietekening

(3) foto’s

 • Maak de plannen op volgens het normenboek zodat je niets vergeet en alle documenten voldoen aan de vooropgestelde vereisten (vb. maximale afmeting van de plannen A3, toevoegen van de standaardtabel op elk plandeel (zie onderaan), specifieke naamgeving van het plandeel) en zet ze klaar op je computer in pdf


Start de ‘snelinvoer

Hulp nodig?

Loop je vast in de toepassing of is er iets onduidelijk? Neem contact op met de dienst omgeving via 03 740 36 96, dan doorlopen we samen de nodige stappen.

Wens je extra hulp om het dossier samen digitaal in te dienen, maak dan een afspraak via 03/740 36 96 of stedenbouw@kruibeke.be

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het (snelinvoer)loket vind je op de website www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Kosten

Voor een digitale aanvraag 'aanbouw veranda' (zonder architect) betaal je 40 euro dossierkosten.

Bijkomend kunnen nog de volgende kosten worden aangerekend:

 • bij een eventueel openbaar onderzoek: aangetekende zendingen
 • bij een adviesvraag aan De Watergroep en de Hulpverleningszone Waasland: deze kosten worden rechtstreeks toegestuurd

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina