Gemeentebelasting op lijkbezorging van niet-inwoners

De gemeente Kruibeke heft een belasting op de bezorging van het stoffelijk overschot van aan de gemeente vreemde personen. Het gaat hierbij om het begraven van een stoffelijk overschot, van een urne, de asverstrooiing en de bijzetting in een columbarium, van personen die buiten de gemeente overleden zijn en noch hun wettige woonplaats, noch hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben.

Wie niet in Kruibeke woont kan, in leven, eveneens een concessie aangaan om op een van de voormelde manieren te worden begraven op één van de begraafplaatsen in Kruibeke, mits betaling van deze belasting.

De belasting is niet verschuldigd voor:

  • Lijkbezorging van oorlogsslachtoffers die in dienst van het vaderland gestorven zijn;
  • Personen die steeds gewoond hebben in Kruibeke doch korte tijd (max.5 jaar) voor hun overlijden verhuisd zijn naar een andere gemeente om zich aldaar in een rust- en verzorgingstehuis, een revalidatiecentrum of een psychiatrisch centrum te vestigen.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand/ Sociale Zaken

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 15
Tel. tel.
03 740 02 14
e-mail
burgstand@kruibeke.be
e-mail
socialezaken@kruibeke.be
e-mail
strafregister@kruibeke.be

Deel deze pagina