Volmacht bij verkiezingen

In bepaalde omstandigheden kan je als kiezer niet zelf naar het stemlokaal gaan om te stemmen (bv. door vakantie in het buitenland, om medische redenen of omdat u moet werken).

U kan in dat geval een andere kiezer in uw naam laten stemmen door hem/haar een volmacht te geven.

U bent de volmachtgever, hij is de volmachtkrijger.

Voorwaarden

Reden voor afwezigheid

Bewijs van afwezigheid

U bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.

een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven)

U kunt niet deelnemen om beroepsredenen (binnenland of buitenland).

een attest van uw werkgever (verblijven andere leden van uw gezin ook in het buitenland, dan kunnen zij op basis van dat attest een volmacht geven)

U bent schipper, marktkramer of kermisreiziger.

een attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door de burgemeester van de gemeente (via dienst burgerlijke stand) (ook de leden van uw gezin die met u samenwonen, kunnen op basis van dat attest een volmacht geven)

U bevindt zich in een toestand van vrijheidsbeneming door een rechterlijke maatregel.

een attest van de directie van de strafinrichting

U kunt niet stemmen door uw geloofsovertuiging.

een attest van de religieuze overheid

U bent student en kunt niet stemmen om studieredenen.

een attest van de directie van de instelling waar u studeert

U bent in het buitenland om privéredenen of op vakantie.

een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester van uw gemeente (via dienst burgerlijke stand vanaf 25 maart 2019)

Breng zoveel mogelijk bewijsstukken mee (kopie ticket, reservering,…)

Hoe aanvragen

Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen.

Het volmachtformulier vindt u op de site https://verkiezingen.fgov.be/  of u kan het gratis verkrijgen op het gemeentehuis bij de dienst onthaal.

Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient steeds een bewijs van afwezigheid te worden toegevoegd afhankelijk van de reden van afwezigheid.

In bepaalde gevallen (zie tabel hierboven) dient u een bijkomend attest van de burgemeester toe te voegen. Hiervoor kan u tijdens de kantooruren langsgaan bij de dienst burgerlijke stand.

Wat meebrengen

De volmachtkrijger moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben :

1)     het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;

2)     het bijbehorend bewijs van afwezigheid;

3)     zijn eigen oproepingsbrief / identiteitskaart;

4)     oproepingsbrief volmachtgever.


U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand/ Sociale Zaken

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 15
Tel. tel.
03 740 02 14
e-mail
burgstand@kruibeke.be
e-mail
socialezaken@kruibeke.be
e-mail
strafregister@kruibeke.be

Deel deze pagina