Openbaarheid van bestuur

Inzage en afschrift bestuursdocumenten

Iedereen heeft het recht om bestuursdocumenten op te vragen. Volgens het decreet ‘Openbaarheid van Bestuur’ kan je:

  • inzage krijgen in een bestuursdocument (gratis)
  • uitleg krijgen over een bestuursdocument (gratis)
  • een afschrift krijgen van een bestuursdocument (eventueel tegen betaling).
  • persoonsgegevens in bestuursdocumenten laten verbeteren¬†(gratis)

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar. Er zijn echter uitzonderingen. De meeste uitzonderingen bestaan om de privacy van anderen te beschermen.

Hoe aanvragen

Als je toegang wil krijgen tot een bestuursdocument of je wil een verbetering laten maken, moet je dit schriftelijk aanvragen:

  • gebruik hiervoor het formulier¬†'Openbaarheid van bestuur' in het e-loket.
  • of print het aanvraagformulier / haal het op bij de dienst onthaal van de gemeente en geef het ingevulde formulier persoonlijk terug af bij de dienst onthaal.

Beroep

Ondervind je moeilijkheden bij de aanvraag tot raadpleging of verbetering van een bestuursdocument of ben je niet akkoord met de reden tot weigering, dan kan je binnen de 30 kalenderdagen na de beslissing of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moet worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Departement Kanselarij en Bestuur
Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Tel. 02 553 57 25
e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be

Regelgeving

Meer info over de regelgeving vindt u hier.

E-loket

Openingsuren & contact

Communicatie

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 53
e-mail
communicatie@kruibeke.be

Deel deze pagina