Naamsverandering

Uw naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw naam en/of voornaam laten wijzigen. 

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

 • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • er ernstige redenen zijn
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

Een voornaamsverandering is mogelijk als:

 • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
 • u meerderjarig bent (ouders of voogd kunnen een aanvraag doen voor hun minderjarige kind)
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
 • de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring
 • de gevraagde voornaam u of derden niet kan schaden
 • de gevraagde voornaam niet als belachelijk, hatelijk, absurd of choquerend kan worden beschouwd.
 • de gevraagde voornaam niet overtallig is
 • de gevraagde voornaam niet onuitspreekbaar is (zoals bijvoorbeeld één letter of een opeenvolging van medeklinkers.

   

Hoe aanvragen

Voor een naamsverandering dient u:

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.

Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 18 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te hernieuwen.

 

Een voornaamsverandering kan u laten wijzigen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente.

Binnen de 3 maanden na de aanvraag zal de ambtenaar van de burgerijke stand een beslissing nemen. 

Is de beslissing positief? Dan krijgt u een schriftelijke bevestiging zodra de registers van de burgerlijke stand en het rijksregister zijn aangepast. 

In geval van een negatieve beslissing krijgt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Na ontvangst van die bevestiging hebt u 30 dagen de tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank. 

Alle akten van de burgerlijke stand waarin u wordt vermeld en uw gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. 

Let wel op, een aantal dingen zoals een identiteitskaart, rijbewijs en paspoort zal u opnieuw moeten aanvragen.

Kostprijs

Om uw familienaam te veranderen betaalt u 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel (van, de) en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaalt u 740 euro.

 

De volgende tarieven worden gehanteerd voor een voornaamswijziging:

 • wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door een transgender: Gratis

 • Bij toekenning van de voornaamswijziging: 140,00 EUR per akte

 • wanneer het een wijziging betreft, aangevraagd door vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen en niet over een voornaam beschikken: Gratis

 • Bij weigering van de voornaamswijziging: Gratis

 

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Wat meebrengen

 • een letterlijk afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel) of bij gebrek aan een geboorteakte, een plaatsvervangend document (bv. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit of, voor de vluchtelingen en de staatlozen, een attest dat deze hoedanigheid bewijst
 • een schriftelijke verbintenis waarin u aangeeft de verschuldigde registratierechten te betalen wanneer het verzoek wordt ingewilligd
 • een uittreksel uit het strafregister.

Voor een voornaamswijziging dient u uw identiteitskaart en een afschrift van uw geboorteakte (indien u in het buitenland bent geboren) mee te nemen.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand/ Sociale Zaken

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 15
Tel. tel.
03 740 02 14
e-mail
burgstand@kruibeke.be
e-mail
socialezaken@kruibeke.be
e-mail
strafregister@kruibeke.be

Deel deze pagina