Oprit op openbaar domein

Je mag de strikt noodzakelijke toegangen naar je oprit op eigen terrein tot op de rooilijn aanleggen in het materiaal dat je zelf verkiest (cfr. de stedenbouwkundige vergunning).

Tussen de rijbaan en de rooilijn is dit echter niet het geval. De oprit in deze zone moet door de technische dienst van de gemeente worden aangelegd in grijze betonstraatstenen. De kosten voor de aanleg worden gedragen door de aanvrager.

Deze regeling zorgt er voor dat er een uniform straatbeeld wordt gecreëerd. Hierdoor wordt kwaliteit en een degelijke opbouw gegarandeerd. Maar deze regel is er vooral voor de nutsmaatschappijen. Hun leidingen zijn meestal gelegen in de berm. Bij uitbreidingen of herstellingen aan hun net worden dan de opritten op de berm opgebroken en herlegd. Door de opritten op de berm allemaal op dezelfde manier uit te voeren, kunnen de nutsmaatschappijen deze beter herstellen.

 

Hoe aanvragen

Je geeft het ingevulde aanvraagformulier af bij de dienst stedenbouw (zie onderaan deze pagina). Je aanvraag wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na goedkeuring van je aanvraag worden de werken voor uitvoering doorgegeven aan de technische dienst. Je dient rekening te houden met een uitvoeringstermijn van ongeveer 4 weken.

Kostprijs

De werken worden uitgevoerd door de technische dienst van de gemeente. Hiervoor worden de kosten doorgerekend op basis van het retributiereglement.

E-loket

  • Oprit openbaar domein

    eID
oprit openbaar domein

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina