Gevelrestauratiepremie

De gemeente Kruibeke geeft, onder bepaalde voorwaarden, een premie voor werken die worden uitgevoerd aan je woning.

Toepassing

 • Volgende werken komen in aanmerking:
  • bezetten
  • gevelisolatie
  • opnieuw voegen
  • plaatsen nieuwe gevel
  • plaatsen nieuwe ramen en/of deuren
  • pleisteren
  • schilderen
  • zandstralen
 • Indien werken aan de voorgevel worden uitgevoerd, komen ook de werken aan de achtergevel in aanmerking voor de premie

Bedrag

De premie bedraagt 25% van de factuurwaarde met volgende maximumbedragen:

500 euro indien:

- gevelisolatie

- zandstralen

- opnieuw voegen

- plaatsen nieuwe gevel

- plaatsen nieuwe ramen en/of deuren

250 euro indien:

- bezetten

- pleisteren

- schilderen

In volgende gevallen kan dit maximale premiebedrag worden verhoogd met 250€:

- plaatsen van superisolerende beglazing (maximale U-waarde van 0,8 W/m 2 1<)

- plaatsen van gevelisolatie met minimale R-waarde van 3,5m2 1

Voor eigenaars-bewoners die voldoen aan de inkomensvoorwaarden van de Vlaamse verbeteringspremie, bedraagt het premiebedrag 50% van de factuurwaarde. De maximumbedragen en verhoging voor superisolerende beglazing en plaatsen van gevelisolatie met R3,5 wordt eveneens telkens verdubbeld

Eigenaars-verhuurders die hun woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor en die voldoen aan de inkomensvoorwaarden van de Vlaamse verbeteringspremie, krijgen voor het plaatsen van superisolerende beglazing (max. IJ-waarde 0,8W/m2K) en/of plaatsen van gevelisolatie (min. R-waarde 3,5m2K/W) eveneens 50% van de factuurwaarde voor deze werken met een verhoging van het maximum bedrag met 500 euro.

Let op!

Je kan voor dezelfde werken geen huisvestingspremie én gevelrestauratiepremie bekomen.

Voorwaarden

 • Woning ouder dan 15 jaar
 • Door derden? geregistreerde aannemer
 • In eigen beheer? verklaring op eer
 • Facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar
 • Voor eenzelfde soort werk kan de premie maar 1 keer om de 10 jaar aangevraagd worden

Hoe aanvragen

  • Je vult het aanvraagformulier in dat je onderaan deze pagina vindt en geeft dit af op de dienst stedenbouw of doet je aanvraag via het e-loket.
  • Je voegt de volgende bewijsstukken toe:
 • Attest van gezinssamenstelling  - via MijnDossier (www.belgium.be/nl/online_dienst/mijn_dossier) kan je dit attest onmiddellijk zelf uitprinten of bewaren.
 • Een kopie van het volledige aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van drie jaar geleden waarop uw gezamenlijk belastbaar inkomen en, als u getrouwd bent of samenwoont, dat van uw partner staat
 • In geval van toepassing: Bewijs dat de woning verhuurd wordt via een Sociaal Verhuurkantoor
 • Facturen uitgevoerde werken door erkende aannemer met vermelding van U-waarden en R-waarden of indien de werken in eigen beheer worden uitgevoerd een verklaring op eer samen met de facturen voor de aankoop van de gebruikte materialen
 • 2 foto’s van de gevel(s) (1 foto voor de uitvoering van de werken + 1 foto na de uitvoering van de werken)
  • Het aanvraagdossier wordt aan het college voor burgemeester en schepenen ter goedkeuring voorgelegd
Traplift

Openingsuren & contact

Stedenbouw

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 36 96
Tel. tel.
03 740 36 91
e-mail
stedenbouw@kruibeke.be

Deel deze pagina