Huwelijk

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Hiervan wordt een huwelijksakte opgemaakt, die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking. 

 

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Hoe aanvragen

De aangifte kan gebeuren door één van de aanstaande echtgenoten of door beiden. Als één van de echtgenoten de aangifte doet, is een schriftelijk bewijs nodig waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt.

Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. In Kruibeke vinden de huwelijken plaats in het kasteel Wissekerke in Bazel.

De gehuwden krijgen een trouwboekje. Hierin worden later bijvoorbeeld de kinderen ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Minimum 1,5 maand voor het huwelijk dient de voorziene huwelijksdatum gereserveerd te worden.

De dienst burgerlijke stand verzamelt alle papieren van de Belgen in België en nodigt de aanstaande echtgenoten uit voor het opmaken van de huwelijksaangifte.

De personen van een andere nationaliteit en de Belgen die papieren nodig hebben van het buitenland dienen hiervoor zelf in te staan.  De documenten mogen max. 6 maand oud zijn.

Het huwelijk kan voltrokken worden minimum 14 dagen na de huwelijksaangifte en uiterlijk 6 maanden erna.

Kostprijs

Het huwelijksboekje kost 20 euro.

Regelgeving

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van de partners en van de eventuele getuigen
 • Attest van de notaris voor het huwelijkscontract (optioneel)

Personen van een andere nationaliteit dienen volgende stukken voor te leggen:

 • Letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • Bewijs van identiteit
 • Bewijs van woonst
 • Bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • Nationaliteitsbewijs
 • Wetscertificaat

Al deze papieren dienen voorzien van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Openingsuren & contact

Burgerlijke Stand/ Sociale Zaken

adres
O.L.Vrouwplein 18-209150 Kruibeke
Tel. tel.
03 740 02 15
Tel. tel.
03 740 02 14
e-mail
burgstand@kruibeke.be
e-mail
socialezaken@kruibeke.be
e-mail
strafregister@kruibeke.be

Deel deze pagina